Wrocławskie Studia Wschodnie 14 (2010)

Antoni Kuczyński (red.)
ISSN: 1429-4168
Liczba stron: 240
Rok wydania: 2010

Numer 14 (2010) czasopisma "Wrocławskie Studia Wschodnie" zawiera ciekawe teksty poświęcone losom Polaków zesłanych na Syberię. W artykułach poruszane są zagadnienia dotyczące polskich rekrutów w armii carskiej pod koniec XIX i na początku XX wieku, a także polskich specprzesiedleńców w Kraju Ałtajskim w latach II wojny światowej. Tatiana Niedzieluk na podstawie nowo udostępnionych zbiorów archiwalnych przedstawiła codzienność polskich zesłańców na Syberii. Z pracy Wojciecha Marciniaka można się dowiedzieć, jak były zorganizowane transporty repatriacyjne z głębi Związku Radzieckiego do Polski w 1946 roku, jakie trudności musieli pokonać Polacy, by móc powrócić do kraju, oraz jaki był w tym udział Związku Patriotów Polskich.

 

Publikacja zawiera też zebrane przez Małgorzatę Ruchniewicz wspomnienia sybiraków (cz. VII), a także dwa artykuły poświęcone Kościołowi i duchowieństwu katolickiemu oraz baptystom.

Artykuły

Jacek Lebieć, Polscy rekruci w armii rosyjskiej w latach 1874–1913 — liczebność i rozmieszczenie

Irina N. Nikulina, Kościół i duchowieństwo katolickie w Kraju Ałtajskim (XIX–lata 30. XX w.)

Grzegorz Pełczyński, Baptyści i ewangeliczni chrześcijanie w Związku Radzieckim

Walery Skubniewski, Polscy specprzesiedleńcy w Kraju Ałtajskim w latach II wojny światowej

Wojciech Marciniak, Organizacja transportów repatriacyjnych z głębi Związku Radzieckiego do Polski w 1946 r.

Aleksander Smoliński, Ołyka — ślad potęgi domu Radziwiłłów i dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Dzieje i współczesność

Patrycja Trzeszczyńska, Od Mohorta do turysty. Popularność motywu ukraińskich „Kresów” w polskiej kulturze i wyobrażeniach turystów

Anna Milewska-Młynik, Jakub Hoffman — Wołyniak z wyboru, społecznik z powołania

Miscellanea

Małgorzata Ruchniewicz, Wspomnienia sybiraków. Bibliografia komentowana zbiorów Archiwum Naukowego przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu (część VII )

Tatiana G. Niedzieluk, Historia codzienności polskich zesłańców na Syberii: przegląd zbiorów archiwalnych

Recenzje

Èpistolârnoe i dnevnikovoe nasledie mongoloveda O.M. Kovalevskogo (1828–1833 гг.) (Anna Mrozowicka)

Vospominaniâ iz Sibiri: memuraly, očerki, dnevnikovye zapisi pol’skih političeskih ssyl’nyh v vostočnuȗ Sibir’ pervoj poloviny XIX stoletiâ (Anna Mrozowicka)

V.A. Hanevič, Katoliki v Kuzbasse (XVIIXX vv.) (očerk istorii, materialy i dokumenty) (Zbigniew J. Wójcik)

Valentina V. Latypova, Polâki na Ûžnom Urale (XVII–načalo XX veka). Očerki istoriko-kulturnogo naslediâ (Zbigniew J . Wójcik)

Jan Fitzke, Z Wołynia 1936–1939. Fragmenty spuścizny piśmienniczej (Zbigniew J. Wójcik)

A Critical Biography of Bronisław Piłsudski (Anna Milewska-Młynik)

Aleksandra Kijak, Odkrywca innej Syberii i Dalekiego Wschodu. O prozie Wacława Sieroszewskiego (Tomasz Skrzyński)

Znani i nieznani dziewiętnastowiecznego Lwowa. Studia i materiały, t. [1]–2; Znani i nieznani międzywojennego Lwowa. Studia i materiały, t. [1]–2 (Jarosław Dulewicz, G rzegorz Rykowski)

Igor Strojecki, Leon Barszczewski (1849–1919). Od Samarkandy do Siedlec (Stefania Skowron-Markowska)

Kościół katolicki na Wschodzie w warunkach totalitaryzmu i posttotalitaryzmu (Grzegorz

Pełczyński)

Marek A. Koprowski, Podolskie klejnoty (Zbigniew Szmyt)

Kronika

VI Krajowy Zjazd Delegatów Związku Sybiraków (18–20 maja 2010 roku) (Celina Riedl, Marian Sakowicz)

Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i I rlandii Północnej (Stefania Skowron-Markowska)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter