Wrocławskie Studia Politologiczne 13/2012

Andrzej Jabłoński (red.)
ISSN: 1643-0328
Liczba stron: 236
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2012
Cena: 29,00 PLN   10,00 PLN  

Tom 13 "Wrocławskich Studiów Politologicznych" składa się z szesnastu artykułów o różnorodnej tematyce, mieszczącej się jednak w zakresie nauk politycznych. Znajduje się w nim zarówno krytyczna analiza wybranych aspektów teorii polityki międzynarodowej Kennetha Walhza, jak i przegląd interwencji wojskowych i cywilnych UE w Afryce, przedstawiony na przykładzie Demokratycznej Republiki Konga. W tomie zaprezentowano też ciekawe recenzje, a wśród nich książki Michała Fiszera Lotnictwo w osiąganiu celów strategicznych operacji militarnych.

Teoria polityki

 • LUDWIK HABUDA, W kwestii niedemokratycznej natury politycznego przywództwa
 • PAWEŁ ŁYŻWA, Aksjologiczne uwarunkowania polityki jako sfery społecznej — zarys problemu
 • JAROSŁAW SADŁOCHA, Pomiędzy miękką a twardą siłą: smart power

Stosunki międzynarodowe

 • NATHALIE BRACK, Eurosceptycy w Parlamencie Europejskim
 • ŁUKASZ FIJAŁKOWSKI, ANDRZEJ POLUS, Krytyczna analiza wybranych aspektów teorii polityki międzynarodowej Kennetha Waltza
 • MAREK MUSIOŁ, Przegląd interwencji wojskowych i cywilnych UE w Afryce na przykładzie Demokratycznej Republiki Konga
 • MAREK REWIZORSKI, Konceptualizacja Zachodu w nauce o stosunkach międzynarodowych

Instytucje i działania polityczne

 • MAREK GÓRKA, DARIUSZ MAGIEREK, Partie populistyczne na przykładzie wyborów parlamentarnych w 2007 roku
 • KAROLINA KICHEWKO, MARIUSZ PIESTRAK, Funkcjonalność polskich stosunków przemysłowych
 • ARKADIUSZ LEWANDOWSKI, Polityczność w optyce postmarksizmu — demokracja agonistyczna
 • ZBIGNIEW MACHELSKI, Modele parlamentów dwuizbowych. Ujęcie porównawcze

Varia

 • IGOR ROSŁOŃSKI, Libertarianizm wobec wybranych praw i kategorii aksjologicznych
 • JAN RYSZARD SIELEZIN, Destrukcyjna rola sekt i związków wyznaniowych w XX i XXI wieku — problem cywilizacyjny i polityczny
 • ALDONA WIKTORSKA-ŚWIĘCKA, Kompetencje w kształceniu obywatelskim w kontekście debaty dotyczącej standardów kształtowania obywatelskości

Recenzje

 • ULRICH VON ALEMANN przy współpracy PHILIPPA ERBENTRAUTA i JENSA WALTHERA, Das Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland (Elżbieta Biegaj)
 • MAGDALENA MODRZEJEWSKA, Libertariańskie koncepcje jednostki i państwa we współczesnej amerykańskiej myśli politycznej (Paweł Nowakowski)
 • MICHAŁ FISZER, Lotnictwo w osiąganiu celów strategicznych operacji militarnych (Michał Piekarski)
 • MACIEJ CESARZ, Od „Większej Brytanii” do zjednoczonej Europy. Faszystowska doktryna Oswalda Mosleya (Jan Ryszard Sielezin)

Noty o autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter