Prace Kulturoznawcze XIV/1. Kultura (w) granica(ch) natury

Krzysztof Łukasiewicz, Izolda Topp (red.)
ISBN: 978-83-229-3314-5
Liczba stron: 232
Rok wydania: 2012
Cena: 29,00 PLN   

Kolejny numer „Prac Kulturoznawczych” poświęcony jest klasycznemu zagadnieniu poznawania kultury, to znaczy jej relacji do natury. Charakterystyka tego stosunku zawiera się w sposobie definiowania kultury, ale w ciągu wieków zmieniało się zarówno rozumienie każdego z jego członów, jak i związku między nimi, związku, którego najważniejszą właściwością zdaje się graniczność. Autorzy artykułów zebranych w tym tomie, analizując współczesne dyskusje wokół posthumanizmu i koncepcji aktora-sieci, ekspansywny rozwój neuronauk czy nowe koncepcje ontologiczne, ukazują współzależności i napięcia na tym pogranicznym obszarze, ich strukturę i dynamikę. Z kolei zawarte materiały historyczne (G. Klemm, L. Gumplowicz, J. Czekanowski, J. Szczepański i inni) przedstawiają tytułowe zagadnienie w odniesieniu do kwestii rasy. Pokazują one wyraźnie, jakie podstawy i różnorodne konsekwencje miało dane stanowisko. Do ponawiania pytania o relację między tym, co kulturalne, a tym, naturalne, skłaniają bowiem zarówno przemiany samej rzeczywistości oraz namysłu nad nią, jak i autorefleksyjność ludzkiego działania, w tym zwłaszcza naukowego.

Wprowadzenie (Krzysztof Łukasiewicz, Izolda Topp)

W kręgu pytań o współczesną humanistykę

Barbara Tuchańska, Natura i kultura w kulturalizmie hermeneutycznym

Ewa Kwiatkowska, O naturze, kulturze, granicy i potencjale kategorii habitusu

Jacek Małczyński, Niepojęte ocieplenie stosunków? Clifford Geertz i nauki przyrodnicze

Wyzwania antropologiczne

Ewa Kosowska, Taniec wokół dzikiego

Mirosław Kocur, Kultura w granicach natury. Daniel Everett i Pirahã

Renata Tańczuk, Groza kolekcji naturaliów

Krzysztof Borysławski, Atrakcyjność fizyczna człowieka jako sygnał biologiczny

Tadeusz Mincer, Kulturowe rozumienie pojęcia rasy

Szczeliny i pogranicza

Andrzej Przyłębski, O skrywającym się zdrowiu, czyli o niesprowadzalności natury do kultury wedle Hansa-Georga Gadamera

Piotr Baranowski, Depresja: smutek czy choroba?

Agnieszka Kaczmarek, Między naturą i kulturą. O doświadczeniu śmierci w filmie Wit

Katarzyna Liszka, Geras i Fromm. Dwugłos o naturze ludzkiej w cieniu katastrofy

Przekłady

Gustav Klemm, Ogólna historia kultury ludzkości, t. 1 (fragmenty)

Archiwum

Krzysztof Łukasiewicz, Z dziejów ujmowania relacji rasy i kultury

Jan Czekanowski, Nauki antropologiczne a życie

Ludwik Gumplowicz, Nieco o „rasologii” niemieckiej

Józef Pastuszka, Rasizm jako światopogląd

Franciszek Sawicki, Rasa i światopogląd

Adam Stawarski, Rasizm jako nowe poglądy na świat

Jan Szczepański, Rasistowski mit chłopski

Noty o autorach

 

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter