Przegląd Prawa i Administracji LXXXVIII

Mariusz Jabłoński, Maciej Trzciński (red.)
ISSN: 0239-6661
Liczba stron: 120
Rok wydania: 2012
Cena: 28,00 PLN   10,00 PLN  

 Tom 88 „Przeglądu Prawa i Administracji” zawiera zbiór artykułów poświęconych złożonej i bardzo różnorodnej problematyce ochrony dziedzictwa kultury. Przedstawione w nim artykuły dotyczą z jednej strony praktycznych zagadnień z zakresu prawa administracyjnego, z  drugiej zaś odnoszą się na przykład do nowych form przestępczości przeciwko zabytkom i dziełom sztuki. Pośród artykułów znajdują się m.in.: tekst wybitnego specjalisty prof. W. Kowalskiego,  zajmującego się trudną problematyką restytucji zabytków uznanych za tzw. straty wojenne, czy omówienie budzących ostatnio duże kontrowersje regulacji prawnych dotyczących amatorskich poszukiwań zabytków.

ARTYKUŁY
Anna Frankiewicz, Znaczenie prawne regulacji dziedzictwa narodowego i dóbr kultury w rozdziale I Konstytucji RP
Monika Jankowska-Sabat, Zabytek nieruchomy a dziedzictwo architektoniczne. Uwagi w związku z ratyfikacją Konwencji
o ochronie dziedzictwa architektonicznego Euro¬py
Wojciech Kowalski, Tytuł prawny Polski do zabytków wywiezionych z Wrocławia pod koniec i po zakończeniu II wojny
światowej
Wiesław Pływaczewski, Pranie pieniędzy na rynku dzieł sztuki — skala zjawiska oraz możliwości przeciwdziałania
Maciej Trzciński, Poszukiwania skarbów czy poszukiwania zabytków? Między legendą a rzeczywistością
RECENZJE
Marta Baranowska, Jednostka, państwo i prawo w filozofii Fryderyka Nietzschego. Mała vs wielka polityka, Toruń 2009,
ss. 359 (Marek Maciejewski)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter