Studia Archeologiczne XLV. Kultura symboliczna społeczeństw łowiecko-zbierackich środkowej Europy u schyłku paleolitu

Tomasz Płonka
ISBN: 978-83-229-3319-0
Liczba stron: 560
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2012
Nakład wyczerpany
Cena: 40,00 PLN   

Tom XLV serii Studia Archeologiczne, dotyczący kultury symbolicznej społeczności łowiecko-zbierackich późnego paleolitu górnego, jest dziełem wyjątkowym. Zawiera bowiem niezwykle bogaty materiał źródłowy, obejmujący zarówno tzw. zabytki sztuki, jak i ozdoby, instrumenty muzyczne, pigmenty oraz szczątki ludzkie. Szeroko zakrojony temat obejmuje zagadnienia z zakresu archeologii, ale też antropologii, etnologii, religioznawstwa itp. Autor swobodnie porusza się w tej zróżnicowanej problematyce, wykazując dużą erudycję i doskonałe przygotowanie warsztatowe, znajdujące odzwierciedlenie w ciekawych analizach, opiniach i wnioskach.

 

Całość wzbogaca usystematyzowany zestaw materiałów faktograficznych zawartych na płycie CD.

Wstęp

Obszar

Chronologia i taksonomia

Źródła i metody

Konstrukcja pracy

Podziękowania

Rozdział I. Pojęcie kultury symbolicznej i jej funkcje

1. Symbole i kultura symboliczna

2. Symbole i archeologia

3. Styl i jego rozumienie w archeologii

Rozdział II. Społeczeństwa łowiecko-zbierackie

Rozdział III. Interpretacje form symbolicznych paleolitu

1. Człowiek ludyczny, człowiek magiczny

2. Strukturalistyczna koncepcja sztuki paleolitycznej

3. Lewis-Williams i odmienne stany świadomości

4. Sztuka jako informacja

5. Marshack i symbolizm paleolityczny

6. Conkey i kontekstualizm

7. Człowiek naturalny

8. Wymowa artefaktów symbolicznych

Rozdział IV. Symbolizm u schyłku paleolitu — źródła i interpretacje

1. Narzędzia jako przedmioty symboliczne

1.1. Broń

1.1.1. Ostrza

1.1.2. Harpuny

1.1.3. Inne elementy broni

1.2. Tyki i odnogi rogowe z otworem

1.3. Inne narzędzia z kości i z poroży

1.4. Ryty na kościach i porożach

1.5. Przedmioty kamienne z ornamentem

1.5.1. Płytki

1.5.2. Otoczaki i inne przedmioty kamienne

2. Przedstawienia figuralne

2.1. Ryty i figurki zoomorficzne

2.1.1. Konie

2.1.2. Mamuty

2.1.3. Nosorożce

2.1.4. Jeleniowate

2.1.5. Bowidy

2.1.6. Koziorożce

2.1.7. Foki

2.1.8. Inne ssaki

2.1.9. Ptaki

2.1.10. Ryby, gady, płazy i owady

2.1.11. Najważniejsze cechy przedstawień zwierząt

2.2. Przedstawienia antropomorficzne

2.2.1. Ryty antropomorficzne

2.2.2. Figurki

2.3. Istoty fantastyczne

2.3.1. Zwierzęta fantastyczne

2.3.2. Hybrydy

2.3.3. Fantomy

3. Problem sztuki naskalnej

4. Ozdoby

4.1. Poroże, kość, zęby

4.2. Kamień

4.3. Muszle i skamieniałości

4.4. Bursztyn

5. Instrumenty muzyczne

6. Użytkowanie pigmentów i barwników

6.1. Pozyskiwanie surowca

6.2. Wykorzystanie pigmentów

7. Szczątki ludzkie

8. Pozostałości rytuałów

Rozdział V. Kultura symboliczna w systemach regionalnych: wspólnota i zróżnicowanie

1. Migracja magdaleńska

2. Systemy regionalne

2.1. Jura

2.3. Nadrenia

2.4. Turyngia i Saksonia

2.5. Małopolska i Śląsk

2.6. Morawy

2.7. Czechy

2.8. Niż Środkowoeuropejski

Rozdział VI. Znaczenia kultury symbolicznej u schyłku paleolitu

1. Symbole w życiu grupy i jednostki

2. Symbolika przestrzeni, symbolika liczb i czasu

3. Koncepcje światopoglądowe, religijne i rytuał

Zakończenie

Wykaz skrótów

Bibliografia

Zestawienie motywów

Zestawienie 1

Summary

Indeks nazw geograficznych

Spis tabel i rycin

Spis tabel katalogowych (tab. I–XLIII) na płycie CD

 

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter