Ochrona interesów majątkowych Skarbu Państwa w kodeksie karnym

Jerzy Skorupka
ISBN: 83-229-2512-3
Liczba stron: 370
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2004
Nakład wyczerpany

Problematyka ochrony interesów majątkowych Skarbu Państwa w kodeksie karnym dotyczy bardzo istotnego i aktualnego zagadnienia zarówno z teoretycznego, jak i z praktycznego punktu widzenia. W dotychczasowej literaturze przedmiotu zagadnienia związane z ochroną interesów majątkowych nie były potraktowane kompleksowo. Niniejsza praca stanowi wszechstronną i odpowiedzialną próbe wypełnienia istniejącej luki.

 • Pojęcie Skarbu Państwa i jego interesów majątkowych
 • Czynniki i uwarunkowania przestępczości na szkodę interesów majątkowych Skarbu Państwa
 • Ogólne zagadnienia dotyczące podstaw karania za naruszenie interesów majątkowych Skarbu Państwa w kodeksie karnym
 • Podstawy karania za naruszenie interesów majątkowych Skarbu Państwa przez zachowania korupcyjne
 • Podstawy karania za naruszenie interesów majątkowych Skarbu Państwa przez oszustwa
 • Podstawy karania za naruszenie interesów majątkowych przez powierników
 • Podstawy karania za naruszenie interesów majątkowych Skarbu Państwa przez pranie pieniędzy
 • Podstawy karania za naruszenie interesów majątkowych Skarbu Państwa przez niewypłacalnych dłużników
 • Podstawy karania za naruszenie interesów majątkowych Skarbu Państwa przez fałszowanie pieniądza lub papierów wartościowych
 • Pozakarne środki przeciwdziałania przestępczości na szkodę interesów majątkowych Skarbu Państwa
 • Podstawy karnoprawnej ochrony interesów finansowych Skarbu Wspólnoty Europejskiej oraz interesów majątkowych Skarbu wybranych państw europejskich
 • Stanowisko przedstawicieli zawodów prawniczych odnośnie do zakresu ochrony interesów majątkowych Skarbu Państwa w kodeksie karnym
 • Podstawy modelu ochrony interesów majątkowych Skarbu Państwa w kodeksie karnym – wnioski de lege lata i de lege ferenda

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter