Bibliotekoznawstwo XXI

Józef Kosiński (red.)
ISBN: 83-229-1815-1
Liczba stron: 172
Rok wydania: 1998

M. Góralska, Człowiek i książka wobec postępu technicznego

A. Radwański, Biblioteki elektroniczne: koncepcje i realizacje

J. Sowiński, Faksymile – przeszłość czy przyszłość edytorstwa?

A. Firlej-Buzon, Historia polskich fanzinów

A. Chamera-Nowak, Książka w działalności Zakładu dla Niewidomych w Laskach w latach 1910-1994

M. Wójcik, Proweniencje starych druków Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu

B. Kumor, Organizacja zasobu dawnej Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu (Stadtbibliothek Breslau) w latach 1865-1945

M. Komza, Portret autora w książce – jego typy i funkcje

B.E. Łaszewska-Radwańska, "Przyjaciel Dzieci" Christiana Feliksa Weissego. Zagadnienia autorstwa, przekładu i wydania polskiego z lat 1789-1792

B. Koredczuk, Gabriel Peignot o profesji bibliografa na kartach Dictionnaire Raisonné de Bibliologie (1802-1804)

J.A. Kosiński, Moje lektury i edukacje w latach okupacji niemieckiej (gawęda biograficzno-bibliograficzna)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter