Studia Geograficzne 81. Polska - Niemcy. Współpraca i konkurencja na pograniczu

Stanisław Ciok, Sylwia Dołzbłasz, Małgorzata Leśniak, Andrzej Raczyk
ISBN: 978-83-229-2928-5
Liczba stron: 216
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2008
Nakład wyczerpany

Studia Geograficzne prezentują publikacje, w których przedstawiane są wyniki badań naukowych pracowników Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Wrocławskiego. W serii tej publikowane są głównie rozprawy doktorskie, habilitacyjne oraz inne monografie naukowe, podsumowujące dorobek w danej dziedzinie naukowej. Publikacje skierowane są głównie do odbiorców reprezentujących środowiska naukowe, tak akademickie, jak i branżowe.

1. Wstęp
1.1. Obszar badań
1.2. Metody badań
2. Uwarunkowania rozwoju pogranicza polsko-niemieckiego
2.1. Historyczne uwarunkowania rozwoju społeczno-ekonomicznego
2.2. Renta położenia
2.3. Odra – główna droga wodna pogranicza polsko-niemieckiego
2.3.1. Położenie w systemie rzecznym
2.3.2. Odra jako oś rozwoju
2.3.3. Odra – droga transportowa
2.3.4. Koncepcje rozwoju doliny Odry
2.4. Potencjał Niemiec
2.5. Handel zagraniczny z Niemcami
2.6. Inwestycje zagraniczne
2.7. Turystyka
3. Dotychczasowe koncepcje rozwoju i zagospodarowania przestrzennego pogranicza zachodniego
4. Problematyka konkurencyjności regionów
4.1. Wieloaspektowość pojęcia „konkurencyjność”
4.2. Czynniki konkurencyjności terytorialnej
4.3. Obszar konkurencyjny
4.4. Pomiar konkurencyjności terytorialnej
5. Miejsce pograniczy w strukturze społeczno-gospodarczej kraju
5.1. Dobór zmiennych do analizy
5.2. Identyfikacja składowych głównych
5.3. Przygranicze polskie na tle Polski
5.4. Przygranicze niemieckie na tle Niemiec
6. Płaszczyzny konkurencyjności na pograniczu polsko-niemieckim
6.1. Dobór zmiennych wejściowych
6.2. Wery. kacja wskaźników
6.3. Potencjał ludnościowy
6.4. Rynek pracy
6.5. Poziom przedsiębiorczości
6.6. Poziom życia
6.7. Baza turystyki
6.8. Pozycja konkurencyjna obszarów pogranicza polsko-niemieckiego
7. Konkurencyjność obszarów pogranicza polsko-niemieckiego w świetle badań ankietowych
7.1. Atuty rozwoju
7.2. Bariery rozwoju
7.3. Działalność władz w zakresie aktywizacji obszarów pogranicza polsko-niemieckiego
7.3.1. Aktywność międzynarodowa samorządów lokalnych
7.3.2. Wewnętrzna aktywność samorządów lokalnych
7.4. Narzędzia władz lokalnych w zakresie aktywizacji obszarów pogranicza polsko-niemieckiego
7.5. Ocena działań władz różnego szczebla
8. Realny wymiar współpracy przygranicznej na pograniczu polsko-niemieckim. Analiza Programu Interreg III A
8.1. Wprowadzenie
8.2. Instrumenty wspierające współpracę przygraniczną
8.2.1. Program Phare CBC
8.2.2. Programy Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A
8.3. Organizacja współpracy przygranicznej w latach 2004–2006
8.4. Realizacja programu Interreg III A na pograniczu polsko-niemieckim
8.4.1. Ogólna charakterystyka
8.4.2. Analiza projektów zgłoszonych do realizacji w ramach Interreg III A – strona polska
8.5. Symetria czy asymetria współpracy – projekty polskie a projekty niemieckie
8.6. Ocena współpracy przygranicznej
9. Podsumowanie. Pogranicze Polski i Niemiec – partner czy konkurent?
9.1. Płaszczyzny konkurencyjności
9.2. Działalność rozwojowa
10. Wnioski
Literatura
Źródła
Summary
Spis tabel
Spis rycin

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter


    Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

    Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

    Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0