Carlo Goldoni w polskim Oświeceniu

Justyna Łukaszewicz
ISBN: 83-229-1489-X
Liczba stron: 178
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 1997
Nakład wyczerpany
Darmowy e-book!

Autorka analizuje rozwój polskiej recepcji twórczości Carla Goldoniego w polskim Oświeceniu w układzie chronologicznym w ramach periodyzacji przyjętej przez badaczy historii literatury polskiej, a zatem od wczesnego oświecenia po czasy stanisławowskie. Bada związki twórczości Goldoniego i kulturę polską (przede wszystkim jej znaczenie dla rozwoju polskiej sceny narodowej) na podstawie zmieniającej się praktyki translatorskiej, w dużym stopniu zależnej od ówczesnych poglądów na tłumaczenie. Proces przyswajania literaturze polskiej, a także scenie narodowej utworów włoskiego autora ujawnia się w analizie zachowanych tekstów (komedii, jak również argumentów i scenariuszy oraz librett operowych), które były podstawą spektakli realizowanych na scenach polskich w oryginale, a także przeróbek i mniej lub bardziej wiernych przekładów ogłoszonych drukiem lub ocalałych tylko w postaci rękopisu. Obraz uzupełniają inne składniki przedstawienia teatralnego (aktorzy) oraz opinie współczesnych wyrażone m.in. w korespondencji i recenzjach teatralnych.

Wstęp
Goldoni w epoce saskiej

 • Teatr dworski Augusta III
 • Jezuicka scena szkolna

Goldoni w Oświeceniu stanisławowskim

 • Komedia w latach 1765-1773
 • W służbie powstającej sceny narodowej
 • Franciszek Bohomolec
 • Tadeusz Lipski
 • Komedia w latach 1774-1795
 • Opera buffo

Goldoni w trzydziestoleciu postanisławowskim

 • Wojciech Pękalski jako tłumacz komedii Goldoniego
 • Inne komedie Goldoniego w teatrze warszawskimNa scenie lwowskiej
 • Goldoni w repertuarze teatru krakowskiego i lubelskiego
 • Krytycy i teoretycy teatru o Goldonim

Uwagi końcowe

 • Obecność Goldoniego w Polsce na tle recepcji europejskiej
 • Polscy aktorzy w komediach Goldoniego
 • Autor w świadomości odbiorców
 • Utwory Goldoniego grane w Polsce do 1830 roku
 • Utwory Goldoniego opublikowane w Polsce do 1830 roku

Aneks

 • Lista zachowanych polskich przekładów z Goldoniego oraz wydanych w Polsce włoskich tekstów (do 1830 roku)
 • Recenzje ze sztuk Goldoniego oraz inne teksty krytyczne o włoskim autorze

Bibliografia
L'oeuvre de Goldoni en Pologne au siecle des Lumieres

 • Resume

Indeks nazwisk

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter