Dzieje zakładów hutniczych w Samsonowie w Staropolskim Okręgu Przemysłowym

Adam Czmuchowski
ISBN: 83-229-1954-9
Liczba stron: 244
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2000
Nakład wyczerpany

Książka przedstawia dzieje zakładów hutniczych w Samsonowie, które odegrały istotną rolę w historii polskiego przemysłu. W przystępny sposób autor przedstawił dzieje samsonowskich hut żelaza na przestrzeni ostatnich czterech stuleci. Rozpoczął od pierwszych wzmianek o hutnictwie w rejonie Samsonowa przez jego rozwój za czasów biskupów krakowskich, okres wojen szwedzkich, przemiany w górnictwie i hutnictwie w Księstwie Warszawskim, rozkwit w okresie Królestwa Polskiego, aż po czasy współczesne. Autor przedstawił również stosowane ówcześnie technologie wytopu żelaza i jego przetwarzanie. Na końcu pracy dołączył obszerny słownik pojęć związanych z przemysłem metalurgicznym i wydobywczym w dawnej Polsce.

 1. Pierwsze wzmianki o hutnictwie w rejonie Samsonowa i jego rozwój za czasów biskupów krakowskich
 2. Dymarki i ich zastosowanie
 3. Era wielkich pieców
 4. Doba wojen szwedzkich i klęski wieku XVIII
 5. Zapowiedź ożywienia gospodarczego – rozwój manufaktur żelaznych w drugiej połowie XVIII wieku
 6. Fabryki samsonowskie po lustrację klucza w roku 1789
 7. Przemiany w górnictwie i hutnictwie u progu Księstwa Warszawskiego
 8. Czasy Dyrekcji Głównej Górniczej i powstanie dozorstwa samsonowskiego
 9. Powołanie Korpusu Górniczego – polityka przemysłowa Stanisława Staszica
 10. Budowa nowego zakładu wielkopiecowego w Samsonowie – huty „Józef" w Samsonowie (1818-1823)
 11. Źródła rudy żelaznej
 12. Lasy w dozorstwie samsonowskim
 13. Reorganizacja górnictwa i hutnictwa za czasów Ksawerego Druckiego-Lubeckiego
 14. Etaty huty „Józef” po roku 1823
 15. Losy „Zakładów Górniczych” oddziału Samsonów po roku 1866

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter