Jurisdictional Competition of International Courts and Tribunals

Bartłomiej Krzan (red.)
ISBN: 978-83-229-3266-7
Liczba stron: 392
Format A5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2012

Postępujący rozrost i rozwój sądownictwa międzynarodowego pociąga za sobą coraz częstsze konflikty jurysdykcji. Prezentowane opracowanie zbiorowe pod redakcją B. Krzana podejmuje problematykę zbiegu kompetencji i rozbieżności orzecznictwa z perspektywy prawa międzynarodowego, uwzględniając także relacje z sądami krajowymi. Zawiera analizy specjalistów reprezentujących krajowe i zagraniczne ośrodki akademickie oraz praktyków — międzynarodowych sędziów i arbitrów.

Preface (Bartłomiej Krzan)

I. General Problems

JAMES CRAWFORD, Jurisdiction of International Tribunals: Some Ramifications of the Chorzów Factory Principle

PAVEL ŠTURMA, International Investment Arbitration and Human Rights

IZABELA SKOMERSKA-MUCHOWSKA, Res judicata as a Principle of International Law — an Effective Solution to the Problem of Competing Jurisdictions?

II. Specific Issues

JOANNA GOMULA, Competing Jurisdictions in WTO Jurisprudence

ASTRID WIIK, Choice or Default? UNCLOS, Other Dispute Settlement Systems and Choice of Procedure Pursuant to Article 287 UNCLOS

BARTŁOMIEJ KRZAN, The Relationship between the International Criminal Court and the International Court of Justice

TOBIAS THIENEL, The Exclusive Jurisdiction of the European Court of Justice and Its Effect on Other International Courts and Tribunals

ANDREAS KULICK, Many Questions, Few Answers — the Energy Charter Treaty and EU Disputes

III. Relations with Domestic Courts

KAROLINA WIERCZYŃSKA, The Principle of Complementarity in International Criminal Law

CLEMENS HOFMEISTER, HANNES HOFMEISTER, “Clash of Courts or Continued Cooperation?” — the Relationship between the ECJ and the German Constitutional Court

BARBARA MIELNIK, Cooperation between National Courts and the Court of Justice of the Andean Community

WITOLD JAKIMKO, Jurisdiction of International Judges within the EULEX Mission in Kosovo and Their Executive Functions in Criminal Cases

IV. Case Studies

MICHAEL GEISTLINGER, Competing Jurisdictions in International Sports Law — a Case Study

JUSTYNA BAZYLIŃSKA-NAGLER, International Arbitrator’s Obligation to Apply EU Competition Law — Case Comment to the Judgement of the European Court of Justice of June 1, 1999 — Eco Swiss China Time Ltd. v. Benetton International NV, No. C-126/97

ARTUR KOZŁOWSKI, Award on Jurisdiction, Arbitrality and Suspension (Eureko B.V. v. the Slovak Republic, PCA Case no. 2008-13) — Intra-EU Jurisdictional Objection

 

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter