Prace Kulturoznawcze X. Kultura i tragiczność

Krzysztof Łukasiewicz, Dorota Wolska (red.)
ISSN: 0860-6668
Liczba stron: 284
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2007
Nakład wyczerpany

Seria Prace Kulturoznawcze obejmuje przede wszystkim prace zbiorowe, składające się z artykułów i rozpraw, z zakresu kultury i cywilizacji. Co pewien czas ukazuje się tom monograficzny, czyli poświęcony jednemu określonemu tematowi z wymienionego zakresu. Niejako specjalnością tej serii jest refleksja teoretyczna, nieraz z pogranicza filozofii, a zwłaszcza aksjologii i estetyki, a także związana z teorią poszczególnych dziedzin sztuki. W serii publikowane są także teksty zdające sprawę z prowadzonych w Katedrze Kulturoznawstwa badań nad sztuką, zwłaszcza najnowszą.

 • Słowo wstępne. Kultura i tragiczność (Dorota Wolska)

I. Z dziejów filozofii kultury

 • Georg Simmel, Pojęcie i tragedia kultury
 • Ernst Cassirer, „Tragedia kultury”
 • Georg von Lukács, Metafizyka tragedii
 • Krzysztof Łukasiewicz, Narodziny kultury z ducha tragedii? O dyskusji Ernsta Cassirera z Georgem Simmlem
 • Magdalena Barbaruk, Tragiczny paradygmat kultury. „O poczuciu tragiczności życia wśród ludzi i narodów” Miguela de Unamuno

II. Dziedzictwo antyku, jego oddziaływanie i współczesne z nim dyskusje

 • Mirosław Kocur, Praktykowanie tragedii w antyku
 • Mirosław Kocur, Tragedia jako objawienie. Geneza tragiczności chrześcijańskiej
 • Jacek Abramowicz, Etyka wobec tragedii
 • Justyna Teodorczyk, Rock przystępny? O katartycznej funkcji muzyki rockowej

III. W kręgu nietzscheańskich inspiracji

 • Michał Gusin, U kresu tragiczności – Fryderyk Nietzsche i Daniel Paul Schreber
 • Robert Dobrowolski, Przed kim zatańczył już Dionizos? IV. Tragiczność i moralność
 • Piotr Dehnel, Tragedia jako model konfliktu moralnego
 • Rafał Nahirny, Tragiczność i ocalenie
 • Dorota Głowacka, Wsłuchując się w ciszę: estetyka pamięci o Zagładzie według Jean-François Lyotarda
 • Marta Tyczyńska-Lewicka, „Tragiczny protest” Zygmunta Adamczewskiego jako charakterologia wyobraźni

Summary

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter