Koligacje małżeńskie możnowładztwa wielkopolskiego w drugiej połowie XIV i pierwszej połowie XV wieku

Witold Brzeziński
ISBN: 978-83-229-3308-4
Liczba stron: 432
Format: B5, oprawa twarda
Rok wydania: 2012
Cena: 40,00 PLN   

Przedstawiane w pracy treści nawiązują do istniejących już podejść badawczych nad koligacjami małżeńskimi, widocznych w studiach stricte genealogicznych, jak i pracach poświęconych badaniom elitarnych środowisk ogólnokrajowych i terytorialnych. Celem, jaki autor sobie stawia, jest nie tyle próba stworzenia nowej jakościowo „trzeciej drogi” badania koligacji małżeńskich, lecz kompleksowe ujęcie problemów dotąd podejmowanych i uzupełnienia ich o nowe propozycje badawcze. Pewnego rodzaju novum stanowi także spojrzenie na koligacje małżeńskie z perspektywy nie tyle możnowładztwa jako warstwy społecznej i jej interesów grupowych, lecz przede wszystkim rodziny możnowładczej i realizowanej przez nią polityki rodzinnej, której elementami są związki małżeńskie zawierane przez jej członków. Stąd przedmiotem badań uczyniono koligacje małżeńskie zawarte przez przedstawicieli wybranych wielkopolskich rodzin możnowładczych w obejmującym kilka pokoleń okresie ich dziejów. Rezultatem owych studiów są przedstawione w pracy ustalenia genealogiczne w postaci odtworzonych koligacji i okoliczności towarzyszących ich powstaniu, jak i analiza praktyki doboru małżeńskiego badanej grupy rodzin.

 

Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wstęp

Rozdział I. Koligacje małżeńskie wybranych wielkopolskich rodzin możnowładczych

 1. Doliwowie z Dębna i Niezamyśla
 2. Doliwowie z Kępy i Rozdrażewa
 3. Łodziowie Bnińscy
 4. Łodziowie ze Stęszewa i Koźmina Wielkiego
 5. Nałęczowie Czarnkowscy
 6. Nałęczowie Ostrorogowie
 7. Nałęczowie Szamotulscy
 8. Pałukowie Danaborscy
 9. Pałukowie z Wąsoszy i Szubina
 10. Wezenborgowie herbu Tur
 11. Zarębowie z Królikowa, Żerkowa i Sławska

Rozdział II. Praktyka doboru małżeńskiego wielkopolskich rodzin możnowładczych

Aneksy

Objaśnienie skrótów i znaków

Bibliografia

Indeks osób i miejscowości

Summary

Wykaz tablic genealogicznych

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter