Język a Kultura 23. Akty i gatunki mowy w perspektywie kulturowej

Anna Burzyńska-Kamieniecka (red.)
ISSN: 1232-9657
Liczba stron: 560
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2012
Nakład wyczerpany

Tom 23 serii „Język a Kultura” zawiera artykuły poświęcone kulturowym uwarunkowaniom wybranych aktów i gatunków mowy. Wiele z nich dotyczy zarówno ustaleń teoretycznych, jak i prezentuje analizy konkretnych aktów i gatunków mowy, zależnie od etapu ich rozwoju czy też funkcjonowania na różnych poziomach komunikacji (język głuchych, wypowiedzi dziecięce, teksty folkloru, język religijny). Kilka tekstów odnosi się do wpływu nowych zjawisk społeczno-kulturowych, takich jak na przykład procesy globalizacyjne, na wybrane akty i gatunki mowy. Przedmiotem dociekań autorów stały się również niewerbalne akty komunikacji oraz pozawerbalne cechy aktów mowy utrwalone w malarstwie.

Zamieszczone w niniejszym tomie artykuły zostały przedstawione podczas XLII Ogólnopolskiego Konwersatorium, które odbyło się w Karpaczu w dniach 11-13 czerwca 2010 roku i dotyczyło spojrzenia na akty i gatunki mowy w perspektywie kulturowej.

 • Wstęp
 • Jerzy BARTMIŃSKI, Jak opisywać gatunki mowy?
 • Stanisława NIEBRZEGOWSKA-BARTMIŃSKA, Miejsce wartości w opisie gatunków mowy
 • Kamilla TERMIŃSKA, Gadl STEFANICKI (Etiopia), Metajęzykowe wyznaczniki genotypu
 • Lidia PRZYMUSZAŁA, Pragmatyczne determinanty XVII-wiecznej postylli popularnej
 • Małgorzata DAWIDZIAK-KŁADOCZNA, Pochlebstwo jako konstytutywna cecha oracji Sejmu Wielkiego
 • Józef JAROSZ, O zmianach w treści, formie i funkcji duńskich inskrypcji nagrobnych
 • Magdalena PIETRZAK, Polski felieton dawniej i dziś. Kilka uwag z ewolucji gatunku
 • Anna TOMECKA-MIREK, Nadawca w poradnikach dotyczących prowadzenia domu z drugiej połowy XIX wieku
 • Anna WOJCIECHOWSKA, Uwarunkowania zewnętrzne a realizacja wzorca gatunkowego protokołu
 • Anna DUNIN-DUDKOWSKA, Akt notarialny na tle przemian historyczno-kulturowych w Polsce
 • Małgorzata KITA, Kulturowe osadzenie gatunku wobec globalizacji kulturowej (na przykładzie gatunków etykietalnych)
 • Ałła KRAWCZUK, Wybrane akty etykiety językowej w polszczyźnie ukraińskich studentów
 • Ewa BIŁAS-PLESZAK, Katarzyna SUJKOWSKA-SOBISZ, Rola zapachu we współczesnych komplementach
 • Iwona LOEWE, Gatunki globalne w polskiej telewizji. Rekonesans
 • Beata GROCHALA, Dwugłos dziennikarsko-ekspercki — wpływ czynników pragmatycznych na sposób konstruowania komentarza sportowego/ relacji sportowej na żywo
 • Monika GRZELKA, Agnieszka KULA, Status przytoczenia w przekazie medialnym (casus wypowiedzi zwykłego człowieka)
 • Marcin POPRAWA, Kancelaryjna rutyna czy niezamierzona propaganda? — rozmywanie się wzorców gatunkowych i stylistycznych we współczesnej komunikacji administracyjnej
 • Joanna SZCZĘK, List odmowny w języku niemieckim jako gatunek tekstu (na przykładzie odpowiedzi na podania o pracę)
 • Kamila KWIATKOWSKA, „Zgłaszam się do Was w pytaniu o...”, czyli o tym, jak Polacy ze Wschodu realizują wybrane aspekty wzorca gatunkowego podania
 • Annette SIEMES, Koncepcje stylów życia i obserwacja komunikacji — lifestyle’owe kody komunikacyjne
 • Małgorzata JANUSZEWICZ, Marcin JURA, Justyna KOWAL, Akty mowy czy/i akty migania? Języki i kultury w kontakcie
 • Katarzyna JACHIMOWSKA, Komunikacyjne aspekty wybranych aktów i gatunków mowy realizowanych w tekstach osób niesłyszących
 • Barbara BONIECKA, Specyfika dziecięcych wypowiedzi wobec tradycji społeczno-kulturowej
 • Alicja GAŁCZYŃSKA, Agresja werbalna w tekstach kierowanych do dzieci
 • Krystyna DATA, Wyliczanki dziecięce w kontekście kulturowym
 • Ewa MASŁOWSKA, Akty mowy — powielanie gestów kreacji Stwórcy
 • Hanna BURKHARDT, Sekundarne interiekcje pochodzenia religijnego
 • Marzena MARCZEWSKA, Performatywność polskich zamówień znachorskich
 • Joanna SZADURA, Przyśpiewka ludowa — cechy konstytutywne gatunku
 • Iwona BIELIŃSKA-GARDZIEL, Pieśni sieroce w kontekście kulturowym
 • Sebastian WASIUTA, Ludowe pieśni żołnierskie z Lubelszczyzny jako gatunek mowy
 • Marta WÓJCICKA, Plotka wyleci wróblem, a wraca wołem. Analiza morfologiczna legendy miejskiej o zaginionym Marku W.
 • Katarzyna WYRWAS, Dlaczego opowiadanie w rozmowie potocznej to nie monolog?
 • Piotr LEWIŃSKI, Kłótnia jako pograniczny typ dialogu argumentacyjnego
 • Agnieszka SZCZEPANIAK, Jak obrazić i przeprosić bez słów? Niewerbalne akty komunikacji w ujęciu kulturowym
 • Elżbieta WIERZBICKA-PIOTROWSKA, Elementy niewerbalne wybranych aktów mowy, utrwalone w malarstwie
 • Grzegorz ZARZECZNY, Językoznawstwo korpusowe w badaniach aktów mowy. Studium pilotażowe na przykładzie dyrektyw w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego
 • Adam PAWŁOWSKI, Elektroniczna wersja serii „Język aKultura” w świetle badań naukometryczny
 • Indeks nazwisk

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter