Ad usum Delphini. O szkolnej edukacji literackiej — dawniej i dziś

Dorota Michułka
ISBN: 978-83-229-3349-7
Liczba stron: 440
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2013
Cena: 45,00 PLN   

Rozprawa Ad usum Delphini. O szkolnej edukacji literackiej — dawniej i dziś pokazuje proces przemian w edukacji polonistycznej od II poł. XIX w. do czasów współczesnych. Dominują tu zagadnienia związane z: 1) procesami „uczytankowiania” i „fragmentaryzacji” literatury w podręcznikach dawniej i dziś; 2) perspektywą genologiczną; 3) przemianami socjokulturowych modeli w stronę pajdocentryzmu, wielokulturowości, tolerancji oraz edukacji regionalnej; 4) ewolucją: od czytelnych systemów moralno-wychowawczych do aksjologicznego relatywizmu; od biograficznego opisywania świata do kreacji bogatych portretów psychologicznych; tworzenia kanonów ― od przymusu do wolnych wyborów lekturowych; od sztywnych norm dydaktyczno-wychowawczych do zabawy literackiej i ludyczności; od słowa do obrazu.

I. Aspekty teoretyczne szkolnej edukacji literackiej

 1. Ad usum Delphini
 2. Jak polonista układa kanon?
 3. Fragment dzieckiem czasu

II. Literatura kultura edukacja (podręczniki szkolne drugiej połowy XIX wieku)

 1. Czytankowe sacrum
 2. Czytankowa wieś — łąka i pastwisko
 3. Herosi walki i herosi pracy
 4. Alpy dla maluczkich
 5. Czy czytanka ma płeć?
 6. Emancypacja — praca — biznes według Anastazji Dzieduszyckiej
 7. Style lektury — Chmielowski i Piaget

III. Na drodze do współczesności (podręczniki szkolne czasów socrealizmu, lat 60. i 70. XX wieku oraz przełomu XX i XXI wieku)

 1. „Kowale lepszego jutra”
 2. „Ojczyzna dla wszystkich — ojczyzna dla każdego”
 3. Nowa tożsamość?
 4. Fragmentaryzacja jako manipulacja? (Adaptacje klasyki)
 5. „Nie wszystko bajka” (edukacja regionalna)
 6. Od baśni do fantasy

IV. Nowoczesne perspektywy porównawcze

 1. Literacka i filmowa Panna Nikt
 2. Komiks zrehabilitowany
 3. Zrapowane lektury

V. W stronę fragmentu, dekanonizacji i zabawy literackiej

Nota edytorska

Aneks podręczników szkolnych

Literatura przedmiotu (wybrane opracowania)

Summary

Spis ilustracji na wklejkach

Indeks nazwisk

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter