Prace Literackie LII

Marian Ursel (red.)
ISSN: 0079-4767
Liczba stron: 176
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2012
Cena: 32,00 PLN   15,00 PLN  

„Prace Literackie” 52 pod redakcją Mariana Ursela zawierają dziesięć artykułów poruszających zagadnienia dotyczące literatury współczesnej, choć sięgają także do problematyki związanej z polskim romantyzmem. Różnorodność tematyczna stanowi o oryginalności tomu. Autorzy dotykają zagadnień współczesnego odbioru dzieła literackiego w aspekcie kontekstów historycznych, skłaniają się ku śmiałym próbom interpretacyjnym i rozszerzeniu perspektyw badawczych.

 • DOROTA PLUCIŃSKA, Gotycyzm, groza, frenezja. Perspektywa komparatystyczna: Poe — Krasiński
 • DOMINIKA SKIBA, Melancholijno-frenetyczne skrzydła prowincji, czyli romantycy na wyspach fantazmatów
 • KATARZYNA GARBULIŃSKA, Sobowtóry, maski, zwierciadła — mit sobowtóra w Diablich eliksirach Ernsta Theodora Amadeusa Hoffmanna i Sędziwoju Józefa Bogdana Dziekońskiego
 • ELIZA ORMAN, Realizacja założeń dramatu statycznego Maeterlincka w dramacie młodopolskim
 • EWELINA NIZIO, Przemiany postawy religijnej Leopolda Staffa w perspektywach krytyczno- i historycznoliterackich
 • KORDIAN BAKUŁA, Retoryczna kompozycja wiersza Zaklęcie Czesława Miłosza
 • ZOFIA KORTAS, Barbarzyńcy w kanonie?
 • JOANNA MAJ, Encyklopedie Jarosława Marka Rymkiewicza jako historie literatury
 • SŁAWOMIR NOSAL, Autobiografia/Autobiofikcja (glosa do autobiografii Andrzeja Stasiuka)
 • KAMILA AUGUSTYN, Wrocław — tło czy bohater cyklu Marka Krajewskiego?
 • Indeks nazw osobowych

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter