Prawo CCCXIV. Studia historycznoprawne. Dla uczczenia pamięci profesora Edmunda Kleina

Alfred Konieczny, Marian J. Ptak (red.)
ISSN: 0524-4544
Liczba stron: 172
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2012
Cena: 32,00 PLN   15,00 PLN  

Najnowszy tom Studiów historycznoprawnych został poświęcony pamięci Profesora Edmunda Kleina. Zbiór artykułów, ułożony w porządku chronologicznym, począwszy od starożytności, otwiera praca J. Rominkiewicza będąca próbą odpowiedzi na pytanie, czy w prawie ateńskim istniał zakaz aborcji. Marian J. Ptak przeanalizował konfederację śląsko-morawską z 1389 roku. P. Wiązek przedstawił dążenia do ujednolicenia i systematyzacji norm i przepisów w ustawodawstwie osiemnastowiecznej Rzeczpospolitej. T. Kruszewski opisał Wrocław i okręg wrocławski w wyborach do sejmu prowincjonalnego na Śląsku w XIX i XX wieku. T. Dolata zaprezentował początki polskiego ustawodawstwa dotyczącego ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych, sięgające dwudziestolecia międzywojennego, a J. Koredczuk sposób zwalczania działalności ugrupowań komunistycznych przez polskie prawo karne okresu międzywojennego. M. Podkowski ukazał zmiany zachodzące w zarządzie gminy wiejskiej w Wielkopolsce wynikające z ustawy scaleniowej z 1933 roku, T. Fedorszczak zasygnalizował zaś problem przedawnienia według polskiego Kodeksu zobowiązań z tego samego roku.

  • Pamięci Edmunda Kleina (1929–2011) (Marian J. Ptak)
  • JÓZEF KOREDCZUK, Bibliografia prac naukowych Profesora Edmunda Kleina
  • JAROSŁAW ROMINKIEWICZ, Czy w prawie ateńskim istniał zakaz aborcji?
  • MARIAN J. PTAK, Konfederacja śląsko-morawska z 1389 roku
  • PAWEŁ WIĄZEK, O powołaniu naszych czasów do ustawodawstwa: konsolidacja, unifikacja, korektura czy kodyfikacja? Polemiki wokół ponderabiliów w sporze o reformę prawa sądowego u schyłku osiemnastowiecznej Rzeczpospolitej
  • TOMASZ KRUSZEWSKI, Wrocław i okręg wrocławski w wyborach do sejmu prowincjonalnego na Śląsku w XIX i XX wieku
  • TOMASZ DOLATA, Początki polskiego ustawodawstwa z zakresu ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych w dwudziestoleciu międzywojennym
  • JÓZEF KOREDCZUK, Zwalczanie działalności ugrupowań komunistycznych w polskim prawie karnym okresu międzywojennego
  • MAREK PODKOWSKI, Wybór zarządu gminy wiejskiej w Wielkopolsce po uchwaleniu ustawy scaleniowej z 1933 roku
  • TOMASZ FEDORSZCZAK, Przedawnienie według polskiego Kodeksu zobowiązań z 1933 roku

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter