Teoretyczne i praktyczne podstawy weryfikacji wybranych teorii subiektywnych w kształceniu nauczycieli języków obcych

Anna Michońska-Stadnik
ISBN: 978-83-229-3370-1
Liczba stron: 188
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2013
Cena: 35,00 PLN   15,00 PLN  

Największym problemem w kształceniu nauczycieli języków obcych okazują się być ich teorie subiektywne, czyli głęboko zakorzenione poglądy i opinie na temat samego języka, procesów jego uczenia się i nauczania, różnorodnych uwarunkowań sukcesu, istoty motywacji oraz autonomizacji. Książka ta, wykorzystując rezultaty najnowszych badań z zakresu glottodydaktyki, podejmuje dyskusję nad słusznością wybranych teorii subiektywnych oraz przedstawia propozycje kształcenia nauczycieli z zastosowaniem refleksji, która pozwoli na weryfikację niektórych z tych teorii wśród kandydatów do zawodu. Weryfikacja teorii subiektywnych da z kolei możliwość wykształcenia nauczycieli o otwartych umysłach, bardziej autonomicznych i kreatywnych, co może usprawnić proces nauczania języka.

 • Wstęp

Rozdział 1. Kształcenie nauczycieli oraz nauczycieli języków obcych. Istota refleksji w kształceniu nauczycieli. Teorie osobiste

 • Wybrane aspekty kształcenia nauczycieli w Polsce
 • Wiedza oraz kompetencje nauczyciela i nauczyciela języków obcych
 • Cechy charakterystyczne dobrego nauczyciela języka obcego
 • Istota refleksji i jej znaczenie w kształceniu nauczycieli języków obcych
 • Niektóre modele kształcenia nauczycieli z wykorzystaniem refleksji
 • Teorie osobiste jako punkt wyjścia do refleksji

Rozdział 2. Osobiste opinie i poglądy nauczycieli na temat uczenia się i nauczania J2. Przegląd badań własnych

 • Badanie 1. Opinie przyszłych nauczycieli na temat wybranych aspektów nabywania J2
 • Badanie 2. Wiedza i opinie w grupie osób kształcących nauczycieli
 • Badanie 3. Weryfikacja teorii subiektywnych — badanie w grupie początkujących nauczycieli
 • Badanie 4. Przekonania i elementy tożsamości przyszłych nauczycieli
 • Badanie 5. Elementy stylu atrybucyjnego przyszłych nauczycieli języka

Rozdział 3. Udział badań glottodydaktycznych w weryfikacji wybranych teorii subiektywnych

 • Analiza błędów
 • Gramatyka w uczeniu się języka obcego
  • Różne podejścia do roli instrukcji gramatycznej
  • Rodzaje instrukcji formalnej i co powinniśmy o nich wiedzieć
 • Pojęcia przyswajania i uczenia się języka
 • Różnice pomiędzy przyswajaniem J1 i uczeniem się J2. Praktyka dydaktyczna
 • Miejsce języków w mózgu
 • Słownictwo w nabywaniu J2. Rola wiedzy deklaratywnej i proceduralnej
 • Inteligencja w nauce języków obcych
 • Kontekst uczenia się

Rozdział 4. Zagadnienie wieku i płci w uczeniu się języka obcego w odniesieniu do popularnych teorii subiektywnych

 • Wiek ucznia w procesie nabywania języka obcego
  • Kwestia dostępu do gramatyki uniwersalnej
  • Hipoteza okresu krytycznego w języku pierwszym i drugim/obcym
  • Dziecko i dorosły w procesie uczenia się języka obcego
 • Zagadnienie roli płci ucznia w procesie nabywania języka
  • Różnice w sposobie poznawania świata oraz ich przyczyny
  • Język i płeć

Rozdział 5. Motywacja w psychologii i w uczeniu się języków obcych

 • Wczesne teorie dotyczące pojęcia i istoty motywacji
 • Kognitywne interpretacje motywacji
 • Wybrane współczesne teorie motywacji
  • Koncepcja Josepha Nuttina
  • Społeczno-konstruktywistyczne ujęcie motywacji
  • Stan uniesienia, czyli flow
 • Motywacja w uczeniu się języków obcych
  • Społeczno-psychologiczny model Gardnera i Lamberta
  • Motywacja w procesie przetwarzania informacji w języku obcym
  • Motywacja jako dynamiczny proces
  • Neurobiologiczna teoria motywacji Johna Schumanna
 • Motywacja nauczycieli języków obcych
 • Demotywacja
 • Strategie motywacyjne dla nauczyciela i ucznia

Rozdział 6. Konstruktywizm, autonomia, tożsamość, atrybucje i inne zagadnienia w kształceniu nauczycieli w świetle najnowszych badań

 • Podejście konstruktywistyczne i jego rola w kształceniu nauczycieli
  • Konstruktywizm — podstawowe założenia i perspektywa historyczna
  • Konstruktywizm w edukacji i w nauczaniu języków obcych
  • Konstruktywizm i umiejętność przyłączeniowa w kształceniu nauczycieli
 • Autonomia w uczeniu się języków obcych
 • Współzależność motywacji, autonomii, tożsamości i samoregulacji w procesie N/U J2
 • Umiejscowienie kontroli i styl atrybucyjny jako cechy indywidualne decydujące o szukaniu przyczyn sukcesów i porażek

Rozdział 7. Propozycje kształcenia nauczycieli języków obcych. Podsumowanie

 • Uczenie się jako proces złożony
 • Propozycje kształcenia nauczycieli
 • Podsumowanie

Bibliografia

Aneksy

 • Aneks 1
 • Aneks 2
 • Aneks 3

Summary

Zusammenfassung

Indeks nazwisk

Indeks pojęć i terminów

Spis tabel

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter