Druki ulotne i okolicznościowe jako źródła do badań dziejów i kultury Dolnego Śląska lat 1945–1956

Aneta Firlej-Buzon
ISBN: 978-83-229-3258-2
Liczba stron: 392
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2013
Cena: 49,00 PLN   15,00 PLN  

Polacy zmuszeni pojałtańskim porządkiem lub innymi następstwami tragedii lat 1939–1945 do organizowania nowego życia na Dolnym Śląsku budowali tu powojenną egzystencję, czerpiąc wiadomości, śledząc wskazówki, nakazy z treści druków ulotnych i okolicznościowych. Te specyficzne dokumenty, ważne środki komunikacji, narzędzia kultury tworzą w dolnośląskich humanistycznych bibliotekach naukowych oraz zbiorach archiwalnych obszerne i różnorodne grupy źródeł, dzięki którym można badać oraz rekonstruować wszelkie aspekty regionalnego życia społecznego: od symbolicznego początku przejęcia władzy we Wrocławiu przez prezydenturę Bolesława Drobnera do ważnego w historii Europy Środkowo-Wschodniej oraz Polski przełomowego roku 1956. Wydawnictwa efemeryczne, stanowiące początkowo pierwsze i jedyne dostępne w języku polskim nośniki przekazu, tworzyły od kwietnia 1945 roku krajobraz medialny Dolnego Śląska oraz były w nim obecne z różnym natężeniem w ciągu całego analizowanego w pracy okresu 1945–1956. Niniejsza praca stanowi pierwszą próbę rozpoznania, zbadania i opisania całego zasobu dokumentacji efemerycznej wytworzonej na Dolnym Śląsku w latach 1945–1956 oraz ukazania jego faktograficznego bogactwa w świetle wielu aspektów życia kulturalnego, społecznego, politycznego Dolnego Śląska.

 

Wstęp

 • Druki ulotne i  okolicznościowe. Terminologia
 • Stan badań
 • Cel, metody, struktura pracy

Rozdział I. Wartość źródłowa druków ulotnych i  okolicznościowych

 • Miejsce druków ulotnych i  okolicznościowych w  typologii źródeł
 • W badaniu różnych dyscyplin
 • Instytucjonalizacja badań

Rozdział II. Druki ulotne i  okolicznościowe w  zbiorach bibliotecznych i  prywatnych

 • Biblioteka Jagiellońska
 • Biblioteka Narodowa
 • Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie
 • Kolekcje prywatne druków ulotnych i  okolicznościowych
 • Bibliografie i  katalogi
 • Ochrona prawna i  obowiązek udostępniania do celów nauki

Rozdział III. Dolnośląskie zbiory druków ulotnych i  okolicznościowych po 1945 roku jako zasób biblioteczny i  źródła dokumentujące obraz życia regionalnej społeczności

 • Druki ulotne i  okolicznościowe z  lat 1945–1956 w  Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Zbiory Gabinetu Śląsko-Łużyckiego
  • Typy druków, ich zasięg formalny, chronologiczny, terytorialny, językowy
  • Twórcy i  adresaci dolnośląskich druków efemerycznych
   • Społeczność żydowska
   • Społeczność niemiecka
   • Społeczność rosyjska
   • Włosi
  • Intencje twórców kolekcji druków ulotnych i  okolicznościowych
 • Druki ulotne i  okolicznościowe z  lat 1945–1956 w  Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Zbiory Działu Dokumentów Życia Społecznego
  • Typy druków, ich zasięg formalny, chronologiczny, terytorialny, językowy
 • Druki ulotne i  okolicznościowe z  lat 1945–1956 w  Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego. Zbiory Sekcji Regionalnej
  • Typy druków, ich zasięg formalny, chronologiczny, terytorialny, językowy
 • Zbiory druków ulotnych i  okolicznościowych w  innych dolnośląskich bibliotekach
 • Zbiory druków ulotnych i  okolicznościowych z  lat 1945–1956 w  Archiwum Państwowym we Wrocławiu oraz w jego zamiejscowych oddziałach
  • Typy druków, zasięg formalny, chronologiczny, terytorialny, językowy "Zbioru afiszy i plakatów"
 • Odrębności oraz cechy wspólne dolnośląskich kolekcji druków ulotnych i okolicznościowych
 • Drukarnie i centra wydawnicze dolnośląskich druków ulotnych i okolicznościowych

Rozdział IV. Typologia i klasyfikacje zasobów

 • Typologie węższe
 • Preferowane typy
 • Klasyfikacje

Rozdział V. Życie społeczne Dolnego Śląska z lat 1945–1956 w świetle efemerycznego dziedzictwa

 • Adresaci druków
 • Dokumenty niekonwencjonalne jako źródła do badań
  • Transmisja dóbr kultury polskiej na Ziemie Zachodnie
  • Lokalne centra kultury książki na Dolnym Śląsku w świetle dokumentów niekonwencjonalnych
  • Książka i biblioteka
 • Druki niekonwencjonalne — narzędzia pierwszej powojennej kampanii informacyjnej
 • W służbie powszechnej ideologizacji
  • Przeszłość wymazywana z pamięci zbiorowej (wojna i okupacja, walcząca Warszawa, utracone ziemie wschodnie)
  • Wizja przyszłości Dolnego Śląska

Zakończenie. Wieloaspektowość dolnośląskiego efemerycznego dziedzictwa

Aneks

Wykaz wykorzystanych źródeł i literatury

Summary

Indeks nazwisk

Spis rycin

Spis tabel

Spis wykresów

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter