Germanica Wratislaviensia Varia 1: Studia Scandinavica et Germanica. Vom Sprachlaut zur Sprachgeschichte

Józef Jarosz, Stephan Michael Schröder, Janusz Stopyra (red.)
ISBN: 978-83-229-3371-8
Liczba stron: 336
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2013
Nakład wyczerpany
Cena: 19,00 PLN   

Monografia obejmuje swoim zakresem retorykę, historię języka i badań językoznawczych, translatorykę oraz morfologię, składnię i leksykę głównie na materiale języków skandynawskich. Kilka prac poświęconych jest czynnikowi ludzkiemu w języku i jego gramatykalizowaniu, część artykułów uwzględnia elementy fonologiczne i morfologiczne, zwłaszcza języka duńskiego. Niektóre prace wychodzą z propozycją rozwiązań zupełnie nowych, wszystkie zaś reprezentują aktualny stan badań w poszczególnych zakresach badawczych. Języki publikacji: angielski, duński, niemiecki, norweski, polski.

 • Vorwort
 • Józef Jarosz, Janusz Stopyra, Zum Leben und Werk von Prof. Dr. hab. Krzysztof Janikowski
 • Iwona Bartoszewicz, Prä-Supposition
 • Hans Basbøll, Syllabic and morphological structure. What can be learnt from their interaction in Danish?
 • Edyta Błachut, Einige Bemerkungen zur lexikalisch-strukturellen Abwandlung von Sprichwörtern (an deutschem und polnischem Material)
 • Bettina Bock, „Tierische Menschen.“ Übertragungen vom Tier auf den Menschen im Deutschen und in benachbarten slavischen Sprachen
 • Zofia Chłopek, Zur Rezeption einer unbekannten Sprache von mehrsprachigen Menschen
 • Lesław Cirko, Glanz und Elend von Magisterarbeiten: Ein Essay über diverse (Un-)Sitten des studentischen Schaffens
 • Adam Gołębiowski, Einige Bemerkungen zur Nachstellung der Adjektivattribute zum Nomen im Deutschen, Englischen, Polnischen und Russischen
 • Ulrich Groenke, Straßennamen in Danzig und Gdańsk. Beobachtungen und Anmerkungen
 • Erik Hansen, Det menneskelige i grammatikken. En studie i et sprogligt udkantsområde
 • Józef Jarosz, Peder Syv – duński językoznawca i paremiograf
 • Henrik Jørgensen, Lille bidrag til beskrivelsen af positionen foran det finitte verbum i helsætninger i dansk
 • Elżbieta Kucharska-Dreiß, Valentin Ickelsamers Handschrift aus dem 16. Jahrhundert oder ein Crashkurs in der Sprachgeschichte
 • Stefan Ludwin, „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj...”. Językowy obraz świata na podstawie polskich i niemieckich czasowników derywowanych od określeń produktów zbożowych
 • Anna Małgorzewicz, Translationsrelevante Semantik-Rezeption und -Produktion aus der Sicht modularer Semantikmodelle
 • Norbert Morciniec, Das Zustandspassiv – analytische Verbform oder prädikative Wortfügung?
 • Roman Opiłowski, Między obrazami. Interikoniczność w niemieckiej komunikacji masowej
 • Stanisław Prędota, Niederländische Phraseologismen als Euphemismen und ihre deutschen Entsprechungen
 • Eugeniusz Rajnik, Substantiviske afledninger med nulsuffiks i moderne dansk
 • Grzegorz Skommer, Noen tanker om konvensjonelle sammenligninger
 • Michał Smułczyński, Polnisch-dänische Valenzkontraste am Beispiel ausgewählter
 • Bewegungsverben
 • Mikołaj Sobkowiak, 3 beståede test i syntaktisk tryk og minimum 7 dumpede – en miniundersøgelse med et ‘tekst til tale’-redskab i centrum
 • Jan Sokołowski, Z historii językoznawstwa polskiego i słowiańskiego (Polacy i „Encyklopedia filologii słowiańskiej”)
 • Janusz Stopyra, Angemessenheit als sprachpragmatische Kategorie
 • Joanna Szczęk, Deutsche und polnische Phraseologie der ‘Freude’ – eine kontrastive semantische Analyse (am lexikographischen Material)
 • Andrzej Szubert, Om engelske låneords grammatiske køn i dansk
 • Rafał Szubert, Zur Semantik der Ausdrücke aus dem Nahbereich. Person
 • Józef Wiktorowicz, Kanzleisprachen als Forschungsobjekt

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter