Zmiany warunków hydrogeologicznych w rejonie niecki Nowej Rudy w związku z likwidacją kopalń węgla kamiennego

Krzysztof Chudy
ISBN: 978-83-229-2932-2
Liczba stron: 144
Format: B5, oprawa broszurowa
Nakład wyczerpany

Wstęp
2. Cel i zakres pracy
3. Przegląd badań geologicznych i hydrogeologicznych
4. Charakterystyka fizyczno-geograficzna rejonu Nowej Rudy
4.1. Ukształtowanie powierzchni terenu
4.2. Wybrane elementy klimatu
4.3. Hydrografia
5. Warunki geologiczno-strukturalne
5.1. Litostratygrafia
5.2. Tektonika 6. Metodyka badań
6.1. Studia i analiza materiałów archiwalnych
6.2. Badania wielkości odpływu całkowitego oraz odpływu z wyrobisk górniczych
6.3. Badanie składu chemicznego i izotopowego wód powierzchniowych i podziemnych
7. Warunki hydrogeologiczne
8. Wpływ górnictwa na środowisko wodne w rejonie Nowej Rudy
8.1. Wpływ górnictwa na warunki hydrodynamiczne
8.1.1. Warunki hydrodynamiczne w trakcie trwania eksploatacji
8.1.2. Warunki hydrodynamiczne po zaprzestaniu eksploatacji
8.2. Wpływ górnictwa na skład chemiczny wód podziemnych
8.2.1. Procesy kształtujące właściwości fizykochemiczne wód podziemnych na obszarach działalności górniczej
8.2.2. Warunki hydrochemiczne w trakcie trwania eksploatacji
8.2.3. Warunki hydrochemiczne po zaprzestaniu eksploatacji
9. Model warunków hydrogeologicznych w trakcie eksploatacji górniczej i po jej zaprzestaniu
Podsumowanie
Literatura
Summary
Spis rysunków
List of figures
Spis tabel
List of tables

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter