Wrocławskie Studia Politologiczne 14/2013

Krystyna Rogaczewska (red.)
ISSN: 1643-0328
Liczba stron: 212
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2013
Cena: 29,00 PLN   10,00 PLN  

Kolejny, 14 tom „WSP” zaprasza do lektury 10 artykułów oraz 8 recenzji książek z dziedziny nauk politycznych, które ukazały się w ostatnich latach. Artykuły w tomie zostały podzielone na grupy tematyczne — stosunki międzynarodowe, myśl polityczna, Unia Europejska oraz varia. Możemy znaleźć tu m.in. rozważania dotyczące kompetencji inicjatywnych sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych autorstwa Adriany Dudek czy analizę stosunków polsko-kameruńskich dokonaną przez Jacka Knopka. Zagadnieniom myśli politycznej swoje artykuły poświęcili Piotr Bukowczyk, pisząc o zagadnieniu kary śmierci w luterańskich księgach wyznaniowych, Paweł Łyżwa, zarysowując problem genezy rozdziału państwa od Kościoła, oraz Bartosz Smolik, opisując zjawisko indukcji myśli w polskim nacjonalizmie. Tom zawiera także obszerne artykuły na temat Unii Europejskiej, dotyczące m.in. zasady subsydiarności po traktacie lizbońskim (Karolina Borońska-Hryniewiecka) czy prowadzonego w UE dyskursu konstytucyjnego (Aleksandra Surowiecka). Artykuły zamyka tekst poświęcony podstawowym pojęciom i poglądom na temat demokracji skonsolidowanej (Bartosz Szyja).

Stosunki międzynarodowe

 • ADRIANA DUDEK, Kompetencje inicjatywne sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych na przykładzie uchwalenia ustawy o służbie zagranicznej
 • JACEK KNOPEK, Stosunki polsko-kameruńskie: geneza, struktury, funkcjonowanie
 • RENATA KUNERT-MILCARZ, Rozwój stosunków Mołdawii z Unią Europejską

Myśl polityczna

 • PIOTR BUKOWCZYK, Zagadnienie kary śmierci w luterańskich księgach wyznaniowych
 • PAWEŁ ŁYŻWA, Historyczno-polityczna oraz ideowa geneza rozdziału państwa od Kościoła — zarys problemu
 • BARTOSZ SMOLIK, Zagadnienie indukcji myśli w polskim nacjonalizmie

Unia Europejska

 • KAROLINA BOROŃSKA-HRYNIEWIECKA, Wielopoziomowy wymiar zasady subsydiarności po traktacie lizbońskim. Rola partnerów instytucjonalnych w monitorowaniu europejskiego procesu legislacyjnego
 • RADOSŁAW JAKUBOWSKI, Wpływ polityki regionalnej Unii Europejskiej na wykształcanie się kapitału społecznego w regionach transgranicznych — na przykładzie pogranicza polsko-niemieckiego
 • ALEKSANDRA SUROWIECKA, Dyskurs konstytucyjny w Unii Europejskiej — analiza w kontekście Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, traktatu z Lizbony oraz procesu integracji europejskiej

Varia

 • BARTOSZ SZYJA, Demokracja skonsolidowana jako efekt tranzycji. Analiza podstawowych ujęć i poglądów

Recenzje

 • JOHN RAVENHILL, Globalna ekonomia polityczna (Tomasz Lisowski)
 • JAKUB JÓŹWIAK-DI MARCANTONIO, Silvio Berlusconi. Geniusz mediów i marketingu politycznego (Zbigniew Machelski)
 • MAREK REWIZORSKI, Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych (Sławomir Niedźwiecki)
 • JACEK KNOPEK, Przywództwo polityczne a przywództwo polonijne, Liderzy i przywódcy w rzeczywistości polonijnej (Anna Ratke-Majewska)
 • IWAN ŁYSIAK-RUDNYCKI, Między historią a polityką (Krystyna Rogaczewska)
 • JAN RYSZARD SIELEZIN, Badania źródłoznawcze w politologii. Wybrane zagadnienia metodologiczne (Janusz Stefaniak)
 • MAREK JEZIŃSKI, ALEKSANDRA SEKLECKA, ŁUKASZ WOJTKOWSKI, Nowe media we współczesnym społeczeństwie (Marta Dorenda-Zaborowicz)
 • JAN WĘGLEŃSKI, Imigracja a globalizacja. Przykład Stanów Zjednoczonych (Karolina Samborska-Zaleska)

Noty o autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter