"Po całej ziemi rozchodzi się ich dźwięk…". Muzyka w życiu religijnym Żydów aszkenazyjskich

Bożena Muszkalska
ISBN: 978-83-229-3395-4
Liczba stron: 160
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2013
Nakład wyczerpany

Przedmiotem rozważań podjętych w prezentowanej książce są religijne tradycje muzyczne Żydów zamieszkujących wschodnią i centralną Europę, a zwłaszcza tereny położone w granicach przedwojennej Polski. Zostały one przedstawione w szerszym kontekście historycznym, od czasów biblijnych po współczesność, oraz geograficznym, przez zarysowanie głównych idiomów muzycznych diaspory żydowskiej. Monografia jest pierwszą wydaną po II wojnie światowej pracą muzykologiczną, której podstawą źródłową są materiały dźwiękowe, zgromadzone podczas eksploracji terenowych prowadzonych w Polsce i w innych krajach wschodniej Europy (w latach 2002–2013). Uzupełniają je nagrania dokonane przez autorkę w synagogach różnych grup żydowskich w Wiedniu (wywodzących się częściowo ze wschodniej Europy), które zachowały bogaty tradycyjny repertuar liturgiczny i paraliturgiczny. Wybór nagranych śpiewów został zaprezentowany w oddzielnie opublikowanej antologii płytowej, zatytułowanej podobnie jak książka — Po całej ziemi rozchodzi się ich dźwięk...” Muzyka w życiu religijnym Żydów aszkenazyjskich (seria „In crudo”, CD 14). W tekście książki znajdują się odsyłacze do utworów zamieszczonych na płytach.

Wstęp

Rozdział I • Wielość w jedności. W wielości jedność

 1. Próby zdefiniowania „muzyki żydowskiej”
 2. Panorama idiomów muzycznych

Rozdział II • Muzyka w Biblii

 1. Źródła
 2. Instrumenty
 3. Funkcje muzyki
 4. Taniec

Rozdział III • W ortodoksyjnej synagodze

 1. Kalendarz liturgiczny
 2. Struktura nabożeństw
 3. Sidur
 4. Melodie modlitw
 5. Kantylacja Tory
 6. Realizacja modlitw

Rozdział IV • Podejście do muzyki wschodnioeuropejskich chasydów

 1. Chasydyzm wschodnioeuropejski jako ruch mistyczno-odrodzeniowy
 2. Miejsce muzyki w koncepcji religijnej chasydów.
 3. Repertuar wokalno-instrumentalny
 4. Taniec
 5. Chasydzkie dynastie muzyczne

Rozdział V • Dziewiętnastowieczne reformy judaizmu a oprawa muzyczna nabożeństw

 1. Nowa tożsamość kulturowo-religijna Żydów
 2. Przeobrażenia w muzyce kantoralnej
 3. Renesans chóru

Rozdział VI • Kol isza, głos kobiecy w synagodze

 1. Śpiew kobiet w czasach biblijnych
 2. Źródła zakazu kol isza
 3. Rewizja zakazu
 4. Funkcje głosu kobiecego, cel jego użycia i repertuar obecnie

Post scriptum

Słownik występujących w książce określeń w językach aramejskim, hebrajskim, jidysz i ladino

Bibliografia

Summary

Indeks osób

Spis ilustracji

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter