Instytuty polskie. Zmiany modelowe w funkcjonowaniu polskiej dyplomacji kulturalnej w latach 1998–2011

Anna Umińska-Woroniecka
ISBN: 978-83-229-3259-9
Liczba stron: 172
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2013
Cena: 35,00 PLN   

Książka Anny Umińskiej-Woronieckiej porusza tematykę polskiej dyplomacji kulturalnej w latach 1998–2011. Autorka dokonuje w pracy przeglądu terminologii związanej z dyplomacją kulturalną, definiuje ją na gruncie polskiej praktyki dyplomatycznej, omawia także założenia reformy polskiej dyplomacji kulturalnej realizowanej od 1998 przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Autorka, chcąc ukazać rolę dyplomacji kulturalnej w polskiej polityce zagranicznej po 1998 roku, analizuje również szeroko proces formułowania jej założeń i celów. Praca ukazuje także przykłady funkcjonowania owego zagadnienia w praktyce, znajdziemy tu opis funkcjonowania placówek zagranicznych: Instytutu Kultury Polskiej w Londynie, Instytutu Polskiego w Rzymie, Sztokholmie i Budapeszcie. Elementem wzbogacającym książkę są umieszczone na końcu fotografie.

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. MIEJSCE I ROLA DYPLOMACJI KULTURALNEJ W POLITYCE ZAGRANICZNEJ

 • Redefinicja pojęcia „dyplomacja kulturalna”: od międzynarodowych stosunków kulturalnych do dyplomacji publicznej
 • Dyplomacja kulturalna w ujęciach polskiej służby zagranicznej
 • Pojęcie dyplomacji kulturalnej

ROZDZIAŁ II. POLSKA DYPLOMACJA KULTURALNA U PROGU XXI WIEKU

 • Ku polskiemu modelowi dyplomacji kulturalnej
 • Realizacja założeń polskiego modelu dyplomacji kulturalnej w latach 1998–2000
  • Instytucjonalny wymiar reformy dyplomacji kulturalnej
  • System finansowania dyplomacji kulturalnej
  • Nowy model funkcjonowania instytutów polskich

ROZDZIAŁ III. POLSKA DYPLOMACJA KULTURALNA W LATACH 2001–2011: ZMIANA CZY KONTYNUACJA . . .

 • Rola dyplomacji kulturalnej w polityce zagranicznej w latach 2001–2007
 • Sieć polskiej dyplomacji kulturalnej w latach 2001–2007
 • Współpraca i koordynacja w zakresie dyplomacji kulturalnej w latach 2001–2007
 • Polska dyplomacja kulturalna od 2008 roku
 • Dyplomacja kulturalna w obliczu polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej

ROZDZIAŁ IV. POLSKA DYPLOMACJA KULTURALNA W PRAKTYCE PLACÓWEK ZAGRANICZNYCH

 • Instytut Kultury Polskiej w Londynie
  • Rys historyczny
  • Kierunki działalności IKP w Londynie po 1989 roku
  • Instytut Kultury Polskiej a reforma polskiej dyplomacji kulturalnej
 • Instytut Polski w Rzymie
  • Początki Instytutu Polskiego w Rzymie
  • Podstawy prawne działalności Instytutu Polskiego w Rzymie
  • Kierunki działalności Instytutu Polskiego w Rzymie
 • Instytut Polski w Sztokholmie
  • Geneza Instytutu Polskiego w Sztokholmie
  • Działalność Instytutu Polskiego w Sztokholmie po 1990 roku
 • Instytut Polski w Budapeszcie
  • Początki polskiej placówki na Węgrzech
  • Działalność Instytutu Polskiego w Budapeszcie w latach 90.
  • Model organizacyjny placówki

Zakończenie

Bibliografia

Summary

Indeks nazwisk

Spis tabel

Spis ilustracji

Ilustracje

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter