Przeszłość Demograficzna Polski 31

Marek Górny (red.)
ISSN: 0079-7189
Liczba stron: 118
Rok wydania: 2012
Cena: 26,00 PLN   15,00 PLN  

STUDIA

PIOTR GUZOWSKI, Geneza europejskiego modelu małżeństwa na przełomie średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych z perspektywy historii Polski

ADAM A. PSZCZÓŁKOWSKI, Ludność parafii Krzynowłoga Mała w świetle podatków podymnego z 1661 i pogłównego z 1662 roku

MICHAŁ SZUKAŁA, Piaseczno w połowie XIX wieku — procesy ludnościowe w małej społeczności

MATERIAŁY

MARZENA LIEDKE, Materiały do historii morowego powietrza w Słonimiu w latach 1630 i 1631

PIOTR GUZOWSKI, Spis parafian Zarzecza Delatyńskiego z 1763 roku

RECENZJE I OMÓWIENIA

JAN KWAK, Przemiany demograficzne w ośrodkach górniczo-hutniczych Górnego Śląska u progu wielkiej industrializacji (od końca XVIII do połowy XIX wieku), [w:] Przemiany demograficzne Europy Środkowej w czasach nowożytnych, pod red. Hanny Kurowskiej, Zielona Góra 2010 (= „Zielonogórskie Spotkania z Demografią” 1), s. 255–265 (Zbigniew Kwaśny)

VARIA

Sprawozdanie z działalności Sekcji Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN za rok 2011 — PIOTR RACHWAŁKontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter