Prawo CCCXV/1

Lidia Klat-Wertelecka (red.)
ISSN: 0524-4544
Liczba stron: 360
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2013
Cena: 40,00 PLN   15,00 PLN  

Artykuły zamieszczone w tomie CCCXV/1 „Prawa” dotyczą między innymi takich kwestii, jak: kryteria sprawowanej przez sądy administracyjne kontroli decyzji uznaniowych; uczestnictwo nauczyciela akademickiego w pracach organizacyjnych uczelni wyższych; status prawny diagnosty laboratoryjnego; wzmocnienie ochrony dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego; ograniczenia w podejmowaniu dodatkowych zajęć i zatrudnienia przez notariuszy; różnicowanie pracowników ze względu na dziedzictwo genetyczne w prawie polskim. W tomie znalazła się też glosa do wyroku Sądu Generalnego w sprawie AstraZeneca przeciwko Komisji Europejskiej.

 • PAWEŁ ARTYMIONEK, Kryteria sprawowanej przez sądy administracyjne kontroli decyzji uznaniowych
 • TOMASZ BAKALARZ, Uczestnictwo nauczyciela akademickiego w pracach organizacyjnych uczelni wyższej
 • JACEK BOROWICZ, Uwagi o statusie prawnym diagnosty laboratoryjnego
 • PAWEŁ BORSZOWSKI, Określenia nieostre i klauzule generalne jako wyraz elastyczności prawa podatkowego — zarys problematyki
 • RADOSŁAW BULEJAK, Czynności techniczno-procesowe w koncepcji prawnych form działania administracji publicznej
 • MICHAŁ BURSZTYNOWICZ, Funkcje obligacji
 • PIOTR CHYLICKI, Podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki — problem prawa pierwszeństwa
 • ADAM GRZEGORZ CITKO, Zmiany u podstaw, czyli nowelizacja zasad ogólnych postępowania administracyjnego
 • ANGELIKA DRELICHOWSKA, Pełnomocnictwo w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym
 • PIOTR MALINOWSKI, Czynności procesowe stron w postępowaniu sądowoadministracyjnym
 • MONIKA JANKOWSKA-SABAT, Wzmocniona ochrona dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego — propozycja listy polskich obiektów
 • PIOTR JUREK, Zamieszkanie w aglomeracji wałbrzyskiej a opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • DANIEL KARKUT, O (nie)istnieniu trzeciej kategorii podmiotowej w prawie prywatnym
 • ANNA KOROPCZUK, Ewolucja filozoficznego rozumienia pojęcia kultury
 • MARTYNA SŁUGOCKA-KOŁPACZYŃSKA, Normalizacja i harmonizacja wymogów dotyczących wprowadzenia wyrobu do obrotu na terenie Unii Europejskiej jako działania warunkujące rozwój gospodarczy
 • ANNA STANGRET-SMOCZYŃSKA, Pojęcie hipotek dawnych po nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece — kwestie intertemporalne
 • ALEKSANDRA SZADOK-BRATUŃ, MAREK BRATUŃ, Elie Bertrand a sprawa polska — przekaz idei prawno-politycznych na podstawie nieznanej korespondencji
 • MAGDALENA TABERNACKA, MATEUSZ WOLNY, Stanowisko asystenta w prokuraturze — uwarunkowania prawne i praktyka
 • ADAM TKACZYŃSKI, Ograniczenia w podejmowaniu dodatkowych zajęć i zatrudnienia przez notariuszy
 • MAJA ZAJĄC, Sukcesja państw a ciągłość de iure traktatów na podstawie Konwencji wiedeńskiej o sukcesji państw w odniesieniu do traktatów
 • KATARZYNA MARIA ZOŃ, Różnicowanie pracowników ze względu na dziedzictwo genetyczne w prawie polskim

GLOSY

 • DARIA KOSTECKA-JURCZYK, Glosa do wyroku Sądu Generalnego z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie T-321/05 AstraZeneca przeciwko Komisji Europejskiej

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter