Studia Archeologiczne XLVI. Emblemata mediaevalia profana. Przykład Polski

Krzysztof Wachowski
ISBN: 978-83-229-3391-6
Liczba stron: 232
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2013
Nakład wyczerpany

Książka jest pierwszym w literaturze archeologicznej dziełem poświęconym treściom zabytków, w przeważającej ilości wydobytych z ziemi, bo pozyskanych w trakcie badań wykopaliskowych. Ważne jest ograniczenie tych treści do sfery profanum, przez co traktować ją można jako dzieło całkowicie nowatorskie. Na uwagę zasługuje również obszerny materiał ilustracyjny, uzupełniający narrację.

Z recenzji prof. Leszka Kajzera

Wprowadzenie

I. Miłość dworna — wierność

1. Przedstawienia par

2. Gesty

3. Poezja miłosna

4. Obyczajowość turniejowa

5. Symbolika darów

6. Alegorie miłości i wierności

7. Dewizy i monogramy

8. Satyra na miłość

II. Symbolika stołu

1. Ryt obmycia rąk

2. Sztućce

3. Sakralizacja płynu

4. Magia napoju — problem „napoju miłosnego”

5. Naczynia stołowe jako manifestacja bogactwa

III. Symbolika zamknięcia i uwolnienia

IV. Symbolika zwierząt i roślin

1. Zwierzęta

2. Rośliny

V. Rzadsze przykłady symboliki

1. Drobna plastyka figuralna

2. Hazard a symbolika

3. Manifestacja bogactwa

4. Apotropaizm

5. Gwiazda i półksiężyc

6. Symbolika wody

VI. Symbolika średniowieczna w Polsce na tle europejskim

Wykaz skrótów

Bibliografia

Summary

Indeks nazw miejscowości, uwzględnionych w pracy, z których pochodzą znaleziska kultury materialnej

Spis rycin zamieszczonych w tekście

Spis rycin na końcu książki

RycinyKontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter