Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 12

Marcin Winiarski (red.)
ISSN: 1733-5779
Liczba stron: 120
Rok wydania: 2013

Niniejszy tom zawiera artykuły autorstwa uczestników Międzynarodowej Konferencji Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa — w poszukiwaniu nowych paradygmatów (Wrocław, grudzień 2012). Teksty dotyczą między innymi wybranych modeli finansowania opieki zdrowotnej, małych i średnich przedsiębiorstw stanowiących remedium na bezrobocie, struktury długotrwałego bezrobocia w UE, współczesnych form komunikacji — obrazu przemian na przykładzie rynku prasowego, wydatków na edukację jako czynnika konkurencyjności gospodarek rynkowych.

WSTĘP

MYKOLA ZHUK, Econometric research of interdependence of major macroeconomic indicators of the Republic of Poland and indicators of the country’s households

YAROSLAV MELEKH, Intangible assets in industrial enterprises of Ukraine: The problem of recognition in financial reporting

MICHAŁ BURZYŃSKI, Współczesne formy komunikacji — obraz przemian na przykładzie rynku prasowego

PAWEŁ DOBRZAŃSKI, Wydatki na edukację jako czynnik konkurencyjności gospodarek rynkowych

RAFAŁ MUNDRY, Struktura długotrwałego bezrobocia LTU w Unii Europejskiej

PAWEŁ ŁAGOWSKI, Wybrane modele finansowania systemu opieki zdrowotnej

TARAS GUTSULIAK, Basel III as a new global paradigm of bank regulatory standard

MAŁGORZATA JANUSZEWSKA, Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa — remedium na bezrobocie wśród absolwentów 

PREFACE

MYKOLA ZHUK, Econometric research of interdependence of major macroeconomic indicators of the Republic of Poland and indicators of the country’s households

YAROSLAV MELEKH, Intangible assets in industrial enterprises of Ukraine: The problem of recognition in financial reporting

MICHAŁ BURZYŃSKI, Modern forms of communication — the image of changes as seen in newspaper market

PAWEŁ DOBRZAŃSKI, Spending on education as a factor of competitiveness of market economies

RAFAŁ MUNDRY, The structure of long-term unemployment (LTU) in the European Union

PAWEŁ ŁAGOWSKI, Selected health care financing models

TARAS GUTSULIAK, Basel III as a new global paradigm of bank regulatory standard

MAŁGORZATA JANUSZEWSKA, MSMEs as a remedy for the problem of unemployment among graduatesKontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter