Przegląd Prawa i Administracji XCIII

Mariusz Jabłoński (red.)
ISSN: 0137-1134
Liczba stron: 148
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2013
Nakład wyczerpany

Publikacja zawiera artykuły z sześciu dziedzin prawa. W części poświęconej prawu europejskiemu i międzynarodowemu zawarto rozważania o roli procedury w integracji europejskiej (J. Helios, W. Jedlecka). W dziale drugim W. Trybka omawia ogólnie postępowanie dowodowe przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Kolejna część mieści dwa artykuły na temat działalności jednostek samorządu terytorialnego (K. Sawicka oraz P. Zawadzka), a następna dotyczy przekształceń systemu ochrony zdrowia w Polsce (artykuł A. Ćwiąkały-Małys i P. Łagowskiego). Na piąty dział tego numeru czasopisma składają się dwa artykuły traktujące o wybranych zagadnieniach prawa karnego (A. Czwojda oraz A. Wróbel); ostania, ekonomiczna część omawia efekty napływu inwestycji zagranicznych na gospodarkę kraju goszczącego (E. Ostrowska). Tom 93 zamyka recenzja dzieła M.M. Kosteckiego, poświęconego swoistej teorii „człowieka racjonalnego” (K. Nowacki).

I. PRAWO EUROPEJSKIE I MIĘDZYNARODOWE

 • JOANNA HELIOS, WIOLETTA JEDLECKA, Procedura jako sposób rozwiązywania sporów
 • i legitymizacji w procesach integracji europejskiej

II. PRAWA CZŁOWIEKA I ICH OCHRONA

 • WIKTOR TRYBKA, Postępowanie dowodowe przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka (zagadnienia ogólne)

III. PRAWO ADMINISTRACYJNE

 • KRYSTYNA SAWICKA, Rola regionalnych izb obrachunkowych w procedurze uchwalania i kontroli wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego
 • PATRYCJA ZAWADZKA, Prawne aspekty emisji obligacji przez jednostki samorządu terytorialnego

IV. PRAWO CYWILNE

 • ANNA ĆWIĄKAŁA-MAŁYS, PAWEŁ ŁAGOWSKI, Ewolucyjny obraz przekształceń sytemu
 • ochrony zdrowia w Polsce

V. PRAWO KARNE

 • ANNA CZWOJDA, Konkurencyjność przepadku przedmiotów a przepadku korzyści majątkowej
 • ADAM WRÓBEL, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2005 r., sygn. I KZP 34/05: OSNKW 2006, NR 1, POZ. 2

VI. EKONOMIA

 • ELŻBIETA OSTROWSKA, Efekty napływu inwestycji zagranicznych w gospodarce kraju goszczącego

RECENZJE

 • Michał Maciej Kostecki, Homo oeconomicus. Aforyzmy, maksymy, sentencje, Warszawa 2011 (Konrad Nowacki)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter