Odpowiedzialność państwa członkowskiego z tytułu działalności organizacji międzynarodowych

Bartłomiej Krzan
ISBN: 978-83-229-3383-1
Liczba stron: 284
Format: A5, oprawa twarda
Rok wydania: 2013
Cena: 30,00 PLN   
Cena: 30,00 PLN   

Organizacje międzynarodowe, jak wszystkie podmioty prawa międzynarodowego, ponoszą odpowiedzialność za naruszenie tego prawa. Podmiotowość wtórna powoduje jednak, że dochodzenie tej odpowiedzialności może być znacznie utrudnione, co powoduje, że rozważyć należy odpowiedzialność ich członków. Przedmiotem pracy jest analiza odpowiedzialności państwa jako członka organizacji międzynarodowej.

Możliwość pociągnięcia państwa do odpowiedzialności międzynarodowej z tytułu działalności organizacji wywołuje wiele kontrowersji zarówno w teorii prawa międzynarodowego, jak i praktyce stosunków międzynarodowych. Idealnej okazji do podjęcia tych kwestii na nowo dostarcza także uchwalenie przez Komisję Prawa Międzynarodowego projektu Artykułów o odpowiedzialności organizacji międzynarodowych.

 

 • Wstęp

Rozdział I. Odpowiedzialność w prawie międzynarodowym

 • Uwagi ogólne
 • Kodyfikacja odpowiedzialności międzynarodowej
 • Specyfika odpowiedzialności organizacji międzynarodowych
 • Odpowiedzialność organizacji międzynarodowych w ujęciu Komisji Prawa Międzynarodowego
 • Państwo jako podmiot odpowiedzialności organizacji międzynarodowych
 • Wnioski

Rozdział II. Odpowiedzialność niezależna

 • Uwagi ogólne
 • Naruszenie zobowiązania międzynarodowego
 • Wyłączenie bezprawności
 • Przypisanie aktu w ramach organizacji międzynarodowej
 • Reguły przypisania czynu
  • Powiązanie instytucjonalne
  • Powiązanie faktyczne
  • Przypisanie aktów ultra vires
  • Przyjęcie postępowania ex post facto
 • Równoległe przypisanie wielu podmiotom
 • Wnioski

Rozdział III. Alokacja odpowiedzialności

 • Odpowiedzialność w związku z działaniem innego podmiotu
 • Pomocnictwo
 • Kierownictwo i kontrola
 • Przymus
 • Obejście zobowiązań
 • Przyjęcie odpowiedzialności
 • Sukcesja odpowiedzialności
 • Wnioski

Rozdział IV. Treść i realizacja odpowiedzialności

 • Zakres odpowiedzialności
 • Formy
 • Normy peremptoryjne
 • Dochodzenie odpowiedzialności
 • Wielość podmiotów poszkodowanych i odpowiedzialnych
 • Wnioski

Zakończenie

Wykaz skrótów

Źródła

 • Traktaty
 • Orzecznictwo
  • Europejski Trybunał Praw Człowieka
  • Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii
  • Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
  • Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej
  • Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Inne
 • Dokumenty Komisji Prawa Międzynarodowego
  • Dokumenty końcowe
  • Raporty specjalnego sprawozdawcy
  • Inne
 • Inne dokumenty
  • Instytut Prawa Międzynarodowego (Institut de Droit International)
  • Stowarzyszenie Prawa Międzynarodowego (International Law Association)
  • Inne

Literatura

Summary

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter