Religia obywatelska jako teoretyczna propozycja integracji politycznej Wspólnoty Europejskiej

Piotr Grabowiec
ISBN: 978-83-229-3339-8
Liczba stron: 392
Format B5, oprawa boszurowa
Rok wydania: 2013
Cena: 49,00 PLN   

Książka jest próbą wskazania alternatywy aksjologicznej i politycznej dla integracji Wspólnoty Europejskiej. Zdaniem autora dzisiejsza Europa pogrążona jest w melancholii, a przyczyn tego stanu należy poszukiwać w tęsknocie za niespełnionymi obietnicami nowożytnego progresywizmu, który obdarzając Europejczyka możliwością samorealizacji w sferze intelektualnej, duchowej i materialno-technicznej, „wybudził” go nagle z długoletniego snu. Melancholia współczesnych Europejczyków, zasmuconych i wylęknionych w nowej, nieznanej im rzeczywistości kryzysu, jest również wynikiem zrozumienia własnej niedoskonałości w kreowaniu i realizowaniu idei integracji europejskiej. Pewność cywilizacji naukowo-technicznej, pewność progresywizmu, pewność osiągnięcia utopii-doskonałości i ostatecznie poczucie ich iluzji ponownie stworzyły szansę na znalezienie cywilizacyjnej równowagi pomiędzy Atenami i Jerozolimą, jak trafnie ujął to Leo Strauss. Odnalezienie „cywilizacyjnego złotego środka” stworzy, zdaniem autora prezentowanej książki, możliwość zbudowania współczesnej Europolis — wspólnoty politycznej opierającej się na trwałym fundamencie jedności cywilizacyjnej. Cywilizacja zachodnia wciąż ma jeszcze bowiem szansę na utrzymanie swojej żywotności, w świecie globalnej rywalizacji. Warunkiem tego jest jednak ponowne zrozumienie tego, co stanowiło o jej sile. Zadaniem Europejczyków jest zatem zachowanie imponderabiliów, jakie otrzymali z rąk jej założycieli: Ateńczyków, chrześcijan i Rzymian.

Wprowadzenie

Europejska melancholia

Religia obywatelska jako cywilizacja

Polityka jako sztuka tworzenia dobra wspólnego — w stronę religii politycznej

Poznawanie „ukrytego”

Założenia metodologiczne

Podziękowania

 

Część I TEORIE I INSPIRACJE

Rozdział 1 — W stronę religii obywatelskiej

1.1. Wprowadzenie

1.2. Religia wobec wielości perspektyw

1.2.1. Filozofia religii

1.2.2. Fenomenologia religii

1.2.3. Psychologia religii

1.2.4. Politologia religii

1.2.5. Etnologia i antropologia religii

1.3. Socjologia religii i narodziny współczesnej religii obywatelskiej

1.3.1. Socjologia religii

1.3.2. Religia obywatelska — przegląd stanowisk

Teologia polityczna a religia obywatelska

Wielość stanowisk

Sport jako religia obywatelska

Podsumowanie

Rozdział 2 — „Od religii obywatelskiej do politycznej”

— nowe spojrzenie z perspektywy pluralizmu cywilizacyjnego i teorii zmiany

2.1. Założenia teoretyczne w koncepcji Marceli Cristi

2.2. Elementy teorii cywilizacji Feliksa Konecznego

2.2.1. Pluralizm cywilizacyjny

2.2.2. Religia obywatelska a dobro wspólne

2.3. „Morfogenetyczny realizm” Margaret Archer

2.4. Wielowariantowość religii obywatelskiej

2.4.1. Religia obywatelska w Izraelu — model liniowy

Wprowadzenie

Religia obywatelska socjalistycznego narodowego neomesjanizmu — syjonistyczny socjalizm

Statyzm — mit państwa

Religia „Holokaustu”

2.4.2. Religia obywatelska we Włoszech — model równoległy

Basso continuo religioso

Katolicyzm

Liberalizm

Socjalizm

Aktywizm

 

Część II OD STUDIUM PRZYPADKU DO FIKCJI HEURYSTYCZNEJ

Rozdział 3 — Amerykańska religia obywatelska

3.1. Wprowadzenie

3.2. Fundamenty amerykańskiej religii obywatelskiej

3.2.1. Kalwinizm

3.2.2. Ameryka „oświecona”

3.2.3. Rzymska tradycja

3.3. Religia obywatelska w rytuałach i symbolach

3.3.1. Rytuały

3.3.2. Symbole

3.4. Edukacja i sport jako formy socjalizacji

3.4.1. Edukacja

3.4.2. Sport

3.5. Podsumowanie

Rozdział 4 — Religia obywatelska Europolis

4.1. Wprowadzenie

4.2. Warunkowanie cywilizacyjne (T1C)

4.2.1. Globalizacja

4.2.2. Horyzont nowoczesności

Gnoza progresywistyczna

Gnoza postmodernistycznej utopii

Chrześcijańska Europa

4.3. Interakcja społeczno-cywilizacyjna (T2–T3C)

4.3.1. Fundamenty religii obywatelskiej

Wprowadzenie

Ateny i Jerozolima

„Droga rzymska”

Prawa człowieka

4.3.2. Idea integracji

4.3.3. Metody działania

4.4. Doskonalenie (lub odtwarzanie) cywilizacyjne (T4C)

4.5. Warunkowanie strukturalne (T1S)

4.5.1. Europolis — warunkowanie zewnętrzne

4.5.2. Europolis — warunkowanie wewnętrzne

4.6. Interakcje strukturalne (T2–T3S)

4.7. Doskonalenie (lub odtwarzanie) strukturalne (T4S)

Posłowie

Przemyślenia

Uwagi o metodologii

W stronę przyszłości

Bibliografia

Summary

Indeks nazw osobowych

Spis rysunków i tabelKontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter