Religia obywatelska jako teoretyczna propozycja integracji politycznej Wspólnoty Europejskiej

Piotr Grabowiec
ISBN: 978-83-229-3339-8
Liczba stron: 392
Format: B5, oprawa boszurowa
Rok wydania: 2013
Cena: 49,00 PLN   

Książka jest próbą wskazania alternatywy aksjologicznej i politycznej dla integracji Wspólnoty Europejskiej. Zdaniem autora dzisiejsza Europa pogrążona jest w melancholii, a przyczyn tego stanu należy poszukiwać w tęsknocie za niespełnionymi obietnicami nowożytnego progresywizmu, który obdarzając Europejczyka możliwością samorealizacji w sferze intelektualnej, duchowej i materialno-technicznej, „wybudził” go nagle z długoletniego snu. Melancholia współczesnych Europejczyków, zasmuconych i wylęknionych w nowej, nieznanej im rzeczywistości kryzysu, jest również wynikiem zrozumienia własnej niedoskonałości w kreowaniu i realizowaniu idei integracji europejskiej. Pewność cywilizacji naukowo-technicznej, pewność progresywizmu, pewność osiągnięcia utopii-doskonałości i ostatecznie poczucie ich iluzji ponownie stworzyły szansę na znalezienie cywilizacyjnej równowagi pomiędzy Atenami i Jerozolimą, jak trafnie ujął to Leo Strauss. Odnalezienie „cywilizacyjnego złotego środka” stworzy, zdaniem autora prezentowanej książki, możliwość zbudowania współczesnej Europolis — wspólnoty politycznej opierającej się na trwałym fundamencie jedności cywilizacyjnej. Cywilizacja zachodnia wciąż ma jeszcze bowiem szansę na utrzymanie swojej żywotności, w świecie globalnej rywalizacji. Warunkiem tego jest jednak ponowne zrozumienie tego, co stanowiło o jej sile. Zadaniem Europejczyków jest zatem zachowanie imponderabiliów, jakie otrzymali z rąk jej założycieli: Ateńczyków, chrześcijan i Rzymian.

Wprowadzenie

 • Europejska melancholia
 • Religia obywatelska jako cywilizacja
 • Polityka jako sztuka tworzenia dobra wspólnego — w stronę religii politycznej
 • Poznawanie „ukrytego”
 • Założenia metodologiczne
 • Podziękowania
 

Część I. TEORIE I INSPIRACJE

Rozdział 1 — W stronę religii obywatelskiej

 • Wprowadzenie
 • Religia wobec wielości perspektyw
  • Filozofia religii
  • Fenomenologia religii
  • Psychologia religii
  • Politologia religii
  • Etnologia i antropologia religii
 • Socjologia religii i narodziny współczesnej religii obywatelskiej
  • Socjologia religii
  • Religia obywatelska — przegląd stanowisk
   • Teologia polityczna a religia obywatelska
   • Wielość stanowisk
   • Sport jako religia obywatelska
   • Podsumowanie

Rozdział 2 — „Od religii obywatelskiej do politycznej” — nowe spojrzenie z perspektywy pluralizmu cywilizacyjnego i teorii zmiany

 • Założenia teoretyczne w koncepcji Marceli Cristi
 • Elementy teorii cywilizacji Feliksa Konecznego
  • Pluralizm cywilizacyjny
  • Religia obywatelska a dobro wspólne
 • „Morfogenetyczny realizm” Margaret Archer
 • Wielowariantowość religii obywatelskiej
  • Religia obywatelska w Izraelu — model liniowy
   • Wprowadzenie
   • Religia obywatelska socjalistycznego narodowego neomesjanizmu — syjonistyczny socjalizm
   • Statyzm — mit państwa
   • Religia „Holokaustu”
  • Religia obywatelska we Włoszech — model równoległy
   • Basso continuo religioso
   • Katolicyzm
   • Liberalizm
   • Socjalizm
   • Aktywizm

 

Część II OD STUDIUM PRZYPADKU DO FIKCJI HEURYSTYCZNEJ

Rozdział 3 — Amerykańska religia obywatelska

 • Wprowadzenie
 • Fundamenty amerykańskiej religii obywatelskiej
  • Kalwinizm
  • Ameryka „oświecona”
  • Rzymska tradycja
 • Religia obywatelska w rytuałach i symbolach
  • Rytuały
  • Symbole
 • Edukacja i sport jako formy socjalizacji
  • Edukacja
  • Sport
 • Podsumowanie

Rozdział 4 — Religia obywatelska Europolis

 • Wprowadzenie
 • Warunkowanie cywilizacyjne (T1C)
  • Globalizacja
  • Horyzont nowoczesności
   • Gnoza progresywistyczna
   • Gnoza postmodernistycznej utopii
   • Chrześcijańska Europa
 • Interakcja społeczno-cywilizacyjna (T2–T3C)
  • Fundamenty religii obywatelskiej
   • Wprowadzenie
   • Ateny i Jerozolima
   • „Droga rzymska”
   • Prawa człowieka
  • Idea integracji
  • Metody działania
 • Doskonalenie (lub odtwarzanie) cywilizacyjne (T4C)
 • Warunkowanie strukturalne (T1S)
  • Europolis — warunkowanie zewnętrzne
  • Europolis — warunkowanie wewnętrzne
 • Interakcje strukturalne (T2–T3S)
 • Doskonalenie (lub odtwarzanie) strukturalne (T4S)

Posłowie

 • Przemyślenia
 • Uwagi o metodologii
 • W stronę przyszłości

Bibliografia

Summary

Indeks nazw osobowych

Spis rysunków i tabel

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter