Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 13

Marcin Winiarski (red.)
ISSN: 1733-5779
Liczba stron: 120
Rok wydania: 2013

Trzynasty tom „Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych” zawiera artykuły autorstwa studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie. Teksty dotyczą między innymi wpływu zmian demograficznych na polski rynek pracy, rozwoju usług outsourcingowych w państwach Europy Wschodniej czy współpracy polsko-ukraińskiej. Tom mieści teksty w języku polskim i angielskim.

WSTĘP

OLEH HRYTSYNYAK, Struktura dochodów i wydatków gospodarstw domowych w świetle procesu odtwarzania zasobu siły roboczej na Ukrainie

SYLWIA MARYNIAK, Gospodarcze interregnum w obliczu światowych przemian gospodarczych XXI wieku

ALONA PETERS, Macroeconomic factors of Ukrainian currency instability during the global financial crisis

NATALIYA TURKA, Cross-border cooperation between Ukraine and Poland

PIOTR ZAJĄCZKOWSKI, Zmiany demograficzne a polski rynek pracy

OLGA BEDNYAKOVA, Efficiency of interaction of the government and business within the PPP

MARIYA BUNDZYLO, Mutual funds system in Ukraine

DANIEL BUTYTER, Rozwój rynku usług outsourcingowych w państwach Europy Wschodniej

MATEUSZ MIROWSKI, Co-creation and co-operation in business models .

 

PREFACE

OLEH HRYTSYNYAK, The structure of income and expenditures of households and the recreation of the labour force in Ukraine

SYLWIA MARYNIAK, Economic interregnum in the face of the global economic transformation of the 21st century

ALONA PETERS, Macroeconomic factors of Ukrainian currency instability during the global financial crisis

NATALIYA TURKA, Cross-border cooperation between Ukraine and Poland

PIOTR ZAJĄCZKOWSKI, Current demographic processes and labor market in Poland

OLGA BEDNYAKOVA, Efficiency of interaction of the government and business within the PPP

MARIYA BUNDZYLO, Mutual funds system in Ukraine

DANIEL BUTYTER, Development of the outsorcing market in the Eastern European countries

MATEUSZ MIROWSKI, Co-creation and co-operation in business models

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter