Przegląd Prawa i Administracji XCIV

Mariusz Jabłoński (red.)
ISSN: 0137-1134
Liczba stron: 132
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2013
Cena: 28,00 PLN   10,00 PLN  

Tak jak poprzedni, 94. tom „Przeglądu Prawa i Administracji” mieści teksty z sześciu dziedzin prawa. Część dotycząca prawa europejskiego i międzynarodowego zawiera trzy artykuły: J. Helios koncentruje się na problemie solidarności i dobra wspólnego w kontekście sporów pomiędzy państwami w UE, K. Białas-Zielińska przedstawia najistotniejsze dwudziestowieczne idee pokojowej współpracy między państwami Unii, natomiast tureccy autorzy, K. Tüğen i A. Atilgan Yaşa, poddają ocenie zmiany w finansach samorządów, zestawiając je z rodzimymi realiami. W dziale drugim H. Duszka-Jakimko i M. Haczkowska prezentują konstytutywną cechę koncepcji alternatywnych metod rozwiązywania sporów, a J. Pacian, w części poświęconej prawu pracy, omawia roszczenia prawne, które przysługują osobie poszkodowanej wskutek mobbingu. W dziale czwartym zamieszczono artykuł A. Gawendy na temat psychologicznego profilowania seryjnych zabójców, a w piątym zorientowanym ekonomicznie tekst E. Ostrowskiej o geograficznych kierunkach polskich inwestycji za granicą. Całość została zwieńczona sprawozdaniem z konferencji naukowej w Zieleńcu w lipcu ubiegłego roku jego autorką jest M. Kramska.

I. PRAWO EUROPEJSKIE I MIĘDZYNARODOWE

  • JOANNA HELIOS, Solidarność i dobro wspólne — kilka uwag w kontekście rozważań o metodach rozwiązywania sporów międzypaństwowych na przykładzie Unii Europejskiej
  • KLAUDYNA BIAŁAS-ZIELIŃSKA, Pokojowe rozstrzyganie sporów międzynarodowych w XX-wiecznych koncepcjach jedności europejskiej
  • K. TÜĞEN, A. ATILGAN YAŞA, Considérations sur les changements intervenus dans les gestions financières des Municipalités durant le processus d’adhésion de la Turquie à l’Union Européenne

II. PRAWO CYWILNE

  • HANNA DUSZKA-JAKIMKO, MONIKA HACZKOWSKA, Konsensualny charakter procedury jako konstytutywna cecha ADR

III. PRAWO PRACY

  • JOLANTA PACIAN, Mobbing — roszczenia przysługujące poszkodowanemu

IV. KRYMINALISTYKA

  • ADRIANA GAWENDA, Profilowanie psychologiczne seryjnych zabójców

V. EKONOMIA

  • ELŻBIETA OSTROWSKA, Kierunki geograficzne polskich inwestycji za granicą

VI. SPRAWOZDANIA

  • Report from The Scientific Conference “Contemporary Conceptions of Protection of Fundamental Freedoms and Rights” on June 6–7, 2013, Zieleniec, Poland (Magdalena Kramska)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter