Neerlandica Wratislaviensia XXII. Internationale neerlandistiek in literatuur en cultur/International netherlandistics in literature and culture

Stefan Kiedroń (red.)
ISBN: 978-83-229-3407-4
Liczba stron: 100
Rok wydania: 2013
Cena: 25,00 PLN   

Kolejny, XXII tom serii „Neerlandica Wratislaviensia” (czasopismo notowane na liście ERIH), pod redakcją Stefana Kiedronia zawiera artykuły w języku niderlandzkim i angielskim, skupione wokół tematu obecności literatury i kultury niderlandzkiej poza granicami regionu. Tematyka prac polskich i zagranicznych autorów obejmuje między innymi: motyw kreolizacji w twórczości pisarzy antylskich (Kim Andringa), politykę językową Surinamu po uzyskaniu przez ten kraj niepodległości w 1975 roku (Lila Gobardhan-Rambocus), różne aspekty tożsamości antylskiej obecnej w języku, kulturze i literaturze (Eric Mijts), a także rozwój niderlandystyki na przełomie XX i XXI wieku (Stefan Kiedroń).

Stefan KIEDROŃ, Woord vooraf bij het themanummer ‘Internationale Neerlandistiek in literatuur en cultuur’

Jeroen DEWULF, Dutch Elements in the New York Contact Zone: Traces of the Dutch Language and Literature in Sojourner Truth’s Slave Narrative (1850)

Achmad SUNJAYADI, Culturele identiteit en de bevordering van het Nederlandsch-Indische toerisme

Kim ANDRINGA, De zwarte ziel der blanke protestanten. Creolisering in het werk van Cola Debrot, Boeli van Leeuwen en Tip Marugg

Lila GOBARDHAN-RAMBOCUS, Taalpolitiek in een veranderende samenleving. Suriname na 1975

Eric MIJTS, Van Oost-Groningen tot Westpunt-Aruba: een Koninkrijk met vele culturen. Identiteit en identificatie in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden

Stefan KIEDROŃ, Duurzame Neerlandistiek 2012 en later... of de ‘neerlandistieke Mercator- projectie’ 500 jaar ná MercatorStefan KIEDROŃ, Foreword to the Theme Issue ‘International Netherlandistics in Literature and Culture’

Jeroen DEWULF, Dutch Elements in the New York Contact Zone: Traces of the Dutch Language and Literature in Sojourner Truth’s Slave Narrative (1850)

Achmad SUNJAYADI, Cultural Identity and Promoting the Dutch East Indies Tourism

Kim ANDRINGA, The Black Soul of White Protestants. Creolization in the Works of Cola Debrot, Boeli van Leeuwen and Tip Marugg

Lila GOBARDHAN-RAMBOCUS, Language Policy in a Changing Society. Suriname after 1975

Eric MIJTS, From East Groningen to Westpunt-Aruba: A Kingdom with Many Cultures. Identity and Identification of the Caribbean Part of the Kingdom of the Netherlands

Stefan KIEDROŃ, Durable Netherlandistics in 2012 and later… or the ‘Netherlandistic Mercator Projection’ 500 years after MercatorKontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter