Wizerunek Konga Belgijskiego w piśmiennictwie polskim i niderlandzkojęzycznym

Bożena Czarnecka
ISBN: 978-83-229-3354-1
Liczba stron: 284
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2013
Cena: 35,00 PLN   15,00 PLN  

Książka jest próbą rekonstrukcji wizerunku Konga Belgijskiego występującego w literaturze polskiej i niderlandzkojęzycznej. W pracy wyróżnić można trzy części. Pierwszą stanowi wprowadzenie wraz z podstawowymi ustaleniami teoretyczno-metodologicznymi oraz terminologicznymi, a także zarysem dziejów kolonii. Część druga zawiera przeglądy historycznoliterackie poświęcone polskim i flamandzkim utworom, w większości nieznanym polskiemu czytelnikowi, a dotyczącym Konga Belgijskiego, oraz przybliża wybrane elementy wizerunku Konga. Część ostatnia jest swoistym podsumowaniem dokonanych analiz, zawierającym wskazanie na pewne prawidłowości kryjące się za występowaniem określonych obrazów byłej kolonii w piśmiennictwach polskim i niderlandzkojęzycznym.

I. WPROWADZENIE

II. WIZERUNKI I STEREOTYPY

Rozróżnienia

Definicje stereotypu

Powstawanie i funkcje

Stereotypy narodowe

Stereotyp w języku

Stereotyp w kulturze i literaturze

Stereotyp Afryki, stereotyp Afrykanina

III. KONGO BELGIJSKIE — SZKIC HISTORYCZNY

Przed kolonizacją

Leopold II i kolonizacja Afryki Środkowej

Wolne Państwo Kongo

Ocena okresu 1885–1908

Okres przejściowy 1908–1940

Druga wojna światowa i jej konsekwencje dla kolonii

Droga do niepodległości

Dekolonizacja Konga

I Republika (1960–1965)

II Republika (1965–1997)

III Republika (po 1997)

IV. NIDERLANDZKOJĘZYCZNA LITERATURA O KONGU BELGIJSKIM

Uściślenia terminologiczne

Opracowania historycznoliterackie

Polskie wzmianki

Wpływy

Gatunki

Podział chronologiczny

Okres pionierski (1885–1908)

De zwarte kost. Arcydzieło wczesnej literatury kolonialnej

Okres środkowy (1908–1960)

Podokres konsolidacyjny (1908–1940)

Literacki komentarz do konfliktu flamandzko-walońskiego

Missieromans. Duchowni o kolonii

Podokres emancypacyjny (1940–1960)

Bilans kolonizacji w Oproer in Kongo

Okres postkolonialny (po 1960 roku)

Jef Geeraerts

Lieve Joris

Wiek XXI

Kongo w dramacie

Clausa rozprawa z Leopoldem II

Walonowie o Kongu Belgijskim

V. POLSKIE TEKSTY O KONGU BELGIJSKIM

Periodyzacja

Jan Czekanowski

Kolonialna przygoda międzywojennej Polski

Prasa i kwestie kolonialne

O podróżach

Leon Sapieha, Antoni Dębczyński, Kazimierz Nowak

Tadeusz Dębicki

Jerzy Marlicz

Konteksty powojenne

Przekłady

Złoty okres

Ryszard Kapuściński

Ostatnie dziesięciolecia

Prasa po 1989

VI. PRZYBLIŻENIA

Postaci kolonialnego universum

Czarna kobieta

Biała kobieta

Czarownik

Misjonarz

Mulat

Évolué

Boy

Biały, Flamand i Polak

Kongo

Analizy tekstów

Tropenwee (1903)

Czarny sen (1934, 1959)

VII. DOPOWIEDZENIA

Bibliografia

Summary

Indeks osobowy

Spis ilustracjiKontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter