Prawo CCCXV/2. Studia historycznoprawne

Alfred Konieczny, Marian J. Ptak (red.)
ISSN: 0524-4544
Liczba stron: 208
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2013
Cena: 33,00 PLN   15,00 PLN  

Niniejszy tom Studiów historycznoprawnych rozpoczyna artykuł J. Rominkiewicza traktujący o literackich paszkwilach Marcjalisa. M.J. Ptak zajął się prejudykatami prawa kościelnego biskupa Wacława z 1415 r., P. Wiązek zaś przedstawił poglądy na cele kary w Rzeczypospolitej czasów stanisławowskich. Organizacja i działalność prowincjonalnych zakładów dla obłąkanych na Śląsku w latach 1875–1893 stanowi temat rozprawy T. Kruszewskiego. A. Stawecka-Firlej przybliżyła małżeńskie prawo osobowe ustawodawstw porozbiorowych obowiązujących w RP w dwudziestoleciu międzywojennym, a J. Grabowska uwarunkowania rozwoju polityki społecznej II RP w świetle ustawodawstwa międzynarodowego i konstytucji marcowej. Problemy administracji publicznej na łamach "Gazety Administracji i Policji Państwowej" z 1923 r. omówił J. Przygodzki, T. Dolata zaś genezę, budowę i ważniejsze rozwiązania ustawy o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych z 5 II 1924 r. J. Koredczuk napisał o właściwości sądów w sprawach karnych w Polsce w latach 1928–1939, a A. Pasek o warunkowym zawieszeniu wykonania kary: genezie instytucji i jej ujęciu w polskim kodeksie karnym z 1932 r. Tematem artykułu M. Podkowskiego jest wybór rady gromadzkiej w Wielkopolsce po uchwaleniu ustawy scaleniowej z 1933 r. Publikację zamyka praca E. Włodarczyk o przejęciu i likwidacji katolickiej organizacji Caritasw województwie wrocławskim w 1950 r.


 • JAROSŁAW ROMINKIEWICZ, Non scripsit meus ista Martialis. Marcjalis o literackich paszkwilach
 • MARIAN J. PTAK, Prejudykaty prawa kościelnego biskupa Wacława z 1415 roku
 • PAWEŁ WIĄZEK, Poglądy na cele kary w Rzeczypospolitej czasów stanisławowskich
 • TOMASZ KRUSZEWSKI, Organizacja i działalność prowincjonalnych zakładów dla obłąkanych na Śląsku w latach 1875–1893
 • AGNIESZKA STAWECKA-FIRLEJ, Małżeńskie prawo osobowe ustawodawstw porozbiorowych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej w dwudziestoleciu międzywojennym
 • JOLANTA GRABOWSKA, Uwarunkowania rozwoju polityki społecznej II Rzeczypospolitej Polskiej w świetle ustawodawstwa międzynarodowego i konstytucji marcowej
 • JACEK PRZYGODZKI, Problematyka administracji publicznej na łamach „Gazety Administracji i Policji Państwowej” z 1923 roku
 • TOMASZ DOLATA, Geneza, budowa i ważniejsze rozwiązania ustawy o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych z dnia 5 lutego 1924 roku
 • JÓZEF KOREDCZUK, Właściwość sądów w sprawach karnych w Polsce w latach 1928–1939
 • ANDRZEJ PASEK, Warunkowe zawieszenie wykonania kary — geneza instytucji i jej ujęcie w polskim kodeksie karnym z 1932 roku
 • MAREK PODKOWSKI, Wybór rady gromadzkiej w Wielkopolsce po uchwaleniu ustawy scaleniowej z 1933 roku
 • EDYTA WŁODARCZYK, Przejęcie i likwidacja katolickiej organizacji Caritas w województwie wrocławskim w 1950 rok

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter