Drogi rozwoju psychologii wrocławskiej

Maria Straś-Romanowska (red.)
ISBN: 978-83-229-3415-9
Liczba stron: 500
Format: B5, oprawa twarda
Rok wydania: 2013
Nakład wyczerpany
Darmowy e-book!

W zamieszczonych w niniejszym tomie artykułach prezentujemy wybrane wątki historyczne Instytutu Psychologii oraz przybliżamy dorobek naukowy licznej grupy obecnych pracowników, w którym odnaleźć można bezpośrednie lub pośrednie nawiązania do dzieł dawnych mistrzów, nauczycieli i współpracowników.

Część pierwsza, zatytułowana Psychologia wrocławska dawniej i dziś, zawiera teksty historyczno-wspomnieniowe. (...)

Artykuły zawarte w części drugiej tomu, zatytułowanej Kontynuacja dyskursu — dawne problemy w nowych badaniach, ukazują obecne badania pracowników Instytutu, które w większym bądź mniejszym stopniu stanowią rozwinięcie wcześniejszych zainteresowań badawczych. (...)

W części trzeciej tomu, zatytułowanej Nowe obszary badań, prezentowane są teksty dotyczące nowych obszarów zainteresowań.

 

Maria Straś-Romanowska

z Wprowadzenia

 • Wprowadzenie (Maria STRAŚ-ROMANOWSKA)

Część I. Psychologia wrocławska dawniej i dziś

 • Bogna BARTOSZ, Alicja KEPLINGER, Przemysław NOWICKI, Kierunki rozwoju wrocławskiej psychologii 2001–2011: historia, teraźniejszość, perspektywy
 • Izabela INDEKA, Kiriakos CHATZIPENTIDIS, Biblioteka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1972–2012
 • Henryk JAROSIEWICZ, Czynności i wytwory jako przedmiot psychologii w szkole lwowskiej i wrocławskiej
 • Maria PORĘBSKA, Rozwój psychiczny człowieka. Koncepcja funkcjonalna
 • Maria STRAŚ-ROMANOWSKA, Jakość życia w poglądach przedstawicieli psychologii wrocławskiej. Między tradycją a współczesnością
 • Urszula DĘBSKA, Bogna BARTOSZ, Halina GUŁA-KUBISZEWSKA, Wojciech STAROŚCIAK, Aureliusz KOSENDIAK, Badania porównawcze kwestionariuszami jakości życia

Część II. Kontynuacja dyskursu — dawne problemy w nowych badaniach

 • Stanisław A. WITKOWSKI, Dorota KANAFA-CHMIELEWSKA, W trosce o podnoszenie efektywności menedżerów i organizacji — badania wrocławskich psychologów zarządzania
 • Dorota KANAFA-CHMIELEWSKA, Zachowania obywatelskie w organizacji. Istota, znaczenie i pomiar zjawiska
 • Katarzyna DURNIAT, Mobbing w miejscu pracy: zarys tradycji badawczej, podstawowe założenia, metodologia i wybrane wyniki badań własnych
 • Anna OLESZKOWICZ, Bunt młodzieńczy wczoraj i dzisiaj. Perspektywa dziesięciu lat
 • Bożena JANDA-DĘBEK, Rozpoznawanie kłamców i innych osób o cechach niepożądanych społecznie
 • Danuta BORECKA-BIERNAT, Kwestionariusz strategii radzenia sobie rodziców w sytuacjach konfliktu społecznego w percepcji dziecka
 • Kinga LACHOWICZ-TABACZEK, Justyna ŚNIECIŃSKA, Samoocena jako monitor zdolności do działania i radzenia sobie — nowe spojrzenie na źródła i funkcje samooceny
 • Zbigniew ŁOŚ, Alicja SENEJKO, Doświadczanie globalizacji diagnozowane Kwestionariuszem Świat-Ja a style tożsamości młodzieży
 • Ryszard POPRAWA, Pić czy nie pić na drodze do szczęścia?

Część III. Nowe obszary badań

 • Urszula DĘBSKA, Niepełnosprawność i rehabilitacja z nieco innej perspektywy
 • Anna SZEMPLIŃSKA, Fundacja L’Arche. Spotkanie z Innym w domach L’Arche — od wykluczenia do więzi
 • Dorota CHMIELEWSKA-ŁUCZAK, Kinga BIERWIACZONEK, Matylda SIUTA-BRODZIŃSKA, Moratorium on-line. Internet jako przestrzeń eksperymentowania z tożsamością
 • Magdalena ŻURKO, Zarażanie się objawami depresyjnymi przez nastoletnich przyjaciół. Perspektywa jakościowa
 • Ewa KALECIŃSKA-ADAMCZYK, Odtwarzanie i budowanie relacji w procesach komunikacji dialogowej i monologowej. Teoretyczne i metodologiczne podejścia badawcze
 • Katarzyna SERAFIŃSKA, Bogusława BŁOCH, Problematyka płci i różnic płciowych. W stronę kontekstualnego rozumienia płci
 • Krystyna WĘGŁOWSKA-RZEPA, Psychologia analityczna i jej zastosowanie w praktyce i w badaniach własnych
 • Olga BĄK, Udzielanie informacji zwrotnych w diagnozie psychologicznej — doświadczenia zawodowe psychologów praktyków
 • Zbigniew ŁOŚ, Kwestionariusz do badania wzorców adaptacji osób dorosłych

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter