Prace Psychologiczne LXII. Drogi rozwoju psychologii wrocławskiej Tom jubileuszowy z okazji 45-lecia studiów psychologicznych w Uniwersytecie Wrocławskim

Maria Straś-Romanowska (red.)
ISBN: 978-83-229-3415-9
Liczba stron: 500
Nakład wyczerpany
Darmowy e-book!

Wprowadzenie (Maria STRAŚ-ROMANOWSKA)

Część I. Psychologia wrocławska dawniej i dziś

Bogna BARTOSZ, Alicja KEPLINGER, Przemysław NOWICKI, Kierunki rozwoju wrocławskiej psychologii 2001–2011: historia, teraźniejszość, perspektywy

Izabela INDEKA, Kiriakos CHATZIPENTIDIS, Biblioteka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1972–2012

Henryk JAROSIEWICZ, Czynności i wytwory jako przedmiot psychologii w szkole lwowskiej i wrocławskiej

Maria PORĘBSKA, Rozwój psychiczny człowieka. Koncepcja funkcjonalna

Maria STRAŚ-ROMANOWSKA, Jakość życia w poglądach przedstawicieli psychologii wrocławskiej. Między tradycją a współczesnością

Urszula DĘBSKA, Bogna BARTOSZ, Halina GUŁA-KUBISZEWSKA, Wojciech STAROŚCIAK, Aureliusz KOSENDIAK, Badania porównawcze kwestionariuszami jakości życia

Część II. Kontynuacja dyskursu — dawne problemy w nowych badaniach

Stanisław A. WITKOWSKI, Dorota KANAFA-CHMIELEWSKA, W trosce o podnoszenie efektywności menedżerów i organizacji — badania wrocławskich psychologów zarządzania

Dorota KANAFA-CHMIELEWSKA, Zachowania obywatelskie w organizacji. Istota, znaczenie i pomiar zjawiska

Katarzyna DURNIAT, Mobbing w miejscu pracy: zarys tradycji badawczej, podstawowe założenia, metodologia i wybrane wyniki badań własnych

Anna OLESZKOWICZ, Bunt młodzieńczy wczoraj i dzisiaj. Perspektywa dziesięciu lat

Bożena JANDA-DĘBEK, Rozpoznawanie kłamców i innych osób o cechach niepożądanych społecznie

Danuta BORECKA-BIERNAT, Kwestionariusz strategii radzenia sobie rodziców w sytuacjach konfliktu społecznego w percepcji dziecka

Kinga LACHOWICZ-TABACZEK, Justyna ŚNIECIŃSKA, Samoocena jako monitor zdolności do działania i radzenia sobie — nowe spojrzenie na źródła i funkcje samooceny

Zbigniew ŁOŚ, Alicja SENEJKO, Doświadczanie globalizacji diagnozowane Kwestionariuszem Świat-Ja a style tożsamości młodzieży

Ryszard POPRAWA, Pić czy nie pić na drodze do szczęścia?

Urszula DĘBSKA, Niepełnosprawność i rehabilitacja z nieco innej perspektywy

Anna SZEMPLIŃSKA, Fundacja L’Arche. Spotkanie z Innym w domach L’Arche — od wykluczenia do więzi

Dorota CHMIELEWSKA-ŁUCZAK, Kinga BIERWIACZONEK, Matylda SIUTA-BRODZIŃSKA, Moratorium on-line. Internet jako przestrzeń eksperymentowania z tożsamością

Magdalena ŻURKO, Zarażanie się objawami depresyjnymi przez nastoletnich przyjaciół. Perspektywa jakościowa

Ewa KALECIŃSKA-ADAMCZYK, Odtwarzanie i budowanie relacji w procesach komunikacji dialogowej i monologowej. Teoretyczne i metodologiczne podejścia badawcze

Katarzyna SERAFIŃSKA, Bogusława BŁOCH, Problematyka płci i różnic płciowych. W stronę kontekstualnego rozumienia płci

Krystyna WĘGŁOWSKA-RZEPA, Psychologia analityczna i jej zastosowanie w praktyce i w badaniach własnych

Olga BĄK, Udzielanie informacji zwrotnych w diagnozie psychologicznej — doświadczenia zawodowe psychologów praktyków

Zbigniew ŁOŚ, Kwestionariusz do badania wzorców adaptacji osób dorosłychKontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter