Prace Literackie LIII

Marian Ursel (red.)
ISSN: 0079-4767
Liczba stron: 188
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2013
Cena: 32,00 PLN   15,00 PLN  

„Prace Literackie” 53 są zbiorem ciekawych artykułów, których autorzy poruszają różnorodne zagadnienia dotyczące literatury współczesnej, ale sięgają też  po literaturę starszą. Przedstawiają swoje przemyślenia między innymi na temat frenetycznej wrażliwości w utworach  XVIII i XIX wieku, metafizyki poezji  Leśmiana czy twórczości prozaików pokolenia 1956 roku. Zajmują się również motywami ornitologicznymi w poezji Poświatowskiej oraz symboliką zwierzęcą w utworach Słowackiego. Tom zamykają cztery teksty poświęcone prof. B. Zakrzewskiemu.

 • ALEKSANDRA ŁĘGOWIK, Ku frenetycznej wrażliwości. Rozwój zjawiska na podstawie wybranych przykładów literatury przełomu XVIII i XIX wieku
 • MICHAŁ MESJASZ, Mandragora, śmierć i „dwie rozpustne noce”. Alfreda de Musseta i George Sand spotkanie z Erosem i Tanatosem
 • DOMINIKA SKIBA, Niespokojni wojażerowie, nieszczęśliwi kochankowie i konspiratorzy-szubrawcy, czyli tłumacze tekstów orientalnych w romantycznym Wilnie
 • AGATA JANIAK, O metafizyce poezji Leśmiana. Między Bergsonem a Sołowjowem
 • KAMILA SOWIŃSKA, Obecność postaci i twórczości prozaików pokolenia 1956 roku w literaturze
 • DOMINIKA SAMBORSKA, „Odkąd ptaki odfrunęły z moich słów/ nie wiem jak nazwać strach i śmierć i miłość” — motywy ornitologiczne w poezji Haliny Poświatowskiej
 • KAMIL DŹWINEL, Struktura ironii w programie Sarmatia Jacka Kaczmarskiego. Wprowadzenie
 • ANNA WĄS, Symbolika i wymiar dydaktyczny zwierząt w literaturze (na przykładzie twórczości Juliusza Słowackiego)
 • ANNA GIBASIEWICZ, „Dziatki tak lubią wszystko, co małe…”. Deminutywa w utworach dla dzieci w XIX i XX wieku — próba porównania na wybranych przykładach
 • MAGDALENA DĄBROWSKA, Profesor Bogdan Zakrzewski o Adamie Mickiewiczu i Juliuszu Słowackim
 • MAŁGORZATA SKIBIŃSKA, Pamięć paradyzu. Fredrowskie uobecnienia w słowie i milczeniu Profesora Bogdana Zakrzewskiego (Szkic do wyobrażonego portretu)
 • ALDONA SENCZKOWSKA, Wśród wielkich i małych tematów — z badań Profesora Bogdana Zakrzewskiego nad romantyzmem
 • BARBARA ZAKRZEWSKA, Od Obłaczkowa do Oporowa
 • Indeks nazw osobowych

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter