Probability and Mathematical Statistics vol. 34, fasc. 1, 2014

ISSN: 0208-4147
Liczba stron: 180
Rok wydania: 2014
Cena: 45,00 PLN   10,00 PLN  

„Probability and Mathematical Statistics” jest międzynarodowym czasopismem matematycznym, wydawanym od 1980 roku przez Uniwersytet Wrocławski i Politechnikę Wrocławską jako półrocznik. Czasopismo już od dłuższego czasu znajduje się we wszystkich ważniejszych bibliotekach naukowych świata, które w swych zbiorach posiadają publikacje naukowe dotyczące rachunku prawdopodobieństwa, statystyki matematycznej, procesów stochastycznych oraz pokrewnych dziedzin naukowych. Od 2007 roku PMS jest czasopismem afiliowanym przy Instytucie Statystyki Matematycznej (IMS), San Francisco, CA, od roku 2013 zaś znajduje się na liście czasopism naukowych indeksowanych przez filadelfijski Instytut Informacji Naukowej (ISI). Znane w świecie matematycznym nazwiska autorów prac i konsekwentna dbałość Komitetu Redakcyjnego o wysoki poziom merytoryczny i edytorski tomów sprawiły, że PMS jest obecnie jednym z ważniejszych czasopism matematycznych wydawanych w Polsce. Więcej na temat czasopisma można znaleźć na stronie internetowej http://www.math.uni.wroc.pl

F. Aurzada, S. Dereich, and M. Lifshits, Persistence probabilities for a bridge of an integrated simple random walk
R. M. Łochowski, On pathwise stochastic integration with respect to semimartingales
E. Hashorva, Z. Peng, and Z. Weng, Limit properties of exceedances point processes of scaled stationary Gaussian sequences
B. Basrak and A. Tafro, Extremes of moving averages and moving maxima on a regular lattice
M. Esmailian and M. Doostparast, Estimation based on sequential order statistics with random removals
P. Kern and L. Wedrich, Dimension results related to the St. Petersburg game
M. Khalafi and M. Azimmohseni, Multivariate Pearson type II distribution: Statistical and mathematical features
P. Parczewski, A Wick functional limit theorem
H. Ando, I. Ojima, and H. Saigo, Notes on the Krupa–Zawisza ultrapower of self-adjoint operators
M. Bożejko and T. Hirai, Gelfand–Raikov representations of Coxeter groups associated with positive defi nite norm functions

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter