Źródła teatru

Mirosław Kocur
ISBN: 978-83-229-3411-1
Liczba stron: 540
Format: B5, oprawa twarda z obwolutą
Rok wydania: 2013
Nakład wyczerpany
Nakład wyczerpany

Źródła teatru Mirosława Kocura to projekt prekursorski i nowatorski. Autor proponuje gruntowne poszerzenie i pogłębienie studiów nad sztuką teatru. Ostatnie badania i odkrycia w wielu dziedzinach nauki współczesnej, często przełomowe, a rzadko analizowane przez teatrologów, umożliwiają dziś lepsze rozumienie istoty ludzkiej jako performera z natury, urodzonego tancerza i śpiewaka. Książka, bogato ilustrowana, prezentuje oryginalną syntezę najnowszych dokonań w dyscyplinach tak różnorodnych, jak antropologia, archeologia, paleontologia, etnografia, historia, filologia, neuronauka, fizyka czy performatyka. Źródła teatru są we współczesnej literaturze naukowej przedsięwzięciem bezprecedensowym.

 • Podziękowania
 • Przedmowa

Wstęp. Praktyki kulturowe na Bali

 • Wyspa jako świątynia
 • Przestrzeń performatywna
 • Czas performatywny
 • Tożsamość jako performans
 • Święte performanse
 • Emergencja wizualności
 • Wayang kulit
 • Dalang
 • Muzycy
 • Lalki
 • Performanse artystów
 • Performanse widzów
 • Sekala i niskala
 • Emergencja wizualności
 • Emergencja innego
 • Trans jako spotkanie z Innym — koncentracja na wizji
 • Maska jako narzędzie opętania — koncentracja na świecie zewnętrznym
 • Kremacja jako wyzwolenie

Rozdział I. O pochodzeniu performera

 • Dwunożność
 • Ardi
 • Geneza dwunożności
 • Dwunożność wczesnych homininów
 • Ślady stóp
 • Bieg
 • Pochwała biegania
 • Anatomia biegacza
 • Rytm
 • Gestykulacja
 • Małpy i ludzie
 • Gest wskazujący — pointing
 • Pantomima
 • Gest jako źródło języka
 • Neurony lustrzane
 • Symulacja
 • Neurony lustrzane u ludzi
 • Mimesis
 • Mowa
 • Anatomia
 • Spożywanie pokarmu i mowa
 • Śpiew i mowa
 • Wnioski: człowiek jako performer

Rozdział II. Paleoperformanse

 • Narzędzia
 • Lucy i narzędzia
 • Pierwsze świadectwa
 • Przełom technologiczny i skok kognitywny
 • Performanse z użyciem narzędzi
 • Funkcje narzędzi
 • Ogień
 • Ujarzmienie ognia
 • Gotowanie i rozwój mózgu
 • Grzebanie zmarłych
 • Kanibalizm
 • Sima de los Huesos, Hiszpania
 • Es-Skhūl, Izrael
 • Qafzeh, Izrael
 • Zdobienie ciała
 • Muszelki
 • Jaskinia Blombos, RPA
 • Żeńskie koalicje kosmetyczne
 • Performanse w jaskiniach
 • Górny paleolit (około 40–10tys. lat temu)
 • Jaskinia Chauveta, Francja
 • Performans malarski w jaskini Pech-Merle
 • Odmienne stany świadomości w jaskini Lascaux
 • Performanse muzyczne
 • Wnioski: paleoperformanse inicjowały przemiany

Rozdział III. O pochodzeniu budowli teatralnej

 • Bilzingsleben
 • Jaskinia
 • Jaskinia Chauveta jako przestrzeń peripersonalna
 • Templum
 • Rewolucja rolnicza
 • Göbekli Tepe we wschodniej Turcji
 • Tańcząca świątynia
 • Domus
 • Osada skupionych sąsiedztw w Aşıklı Höyük
 • Performanse żywych i martwych w Çatalhöyük
 • Çatalhöyük
 • Çatalhöyük: domus jako habitat
 • Çatalhöyük: domus jako templum
 • Çatalhöyük: domus jako nekropolia
 • Théatron
 • Świątynia Dionizosa
 • Theatrum
 • Świątynia Pompejusza
 • Globe

Rozdzial IV. Teatr pisma

 • Kultura oralna: Pirahã
 • Pirahã
 • Doświadczenie bezpośrednie
 • Performanse duchów
 • Życie w czasie teraźniejszym
 • Rekurencja
 • Emergencja pisma
 • Świat jako tekst: Mezopotamia
 • Performanse pisarza
 • Pismo jako szyfr
 • Świat jako tekst do manipulacji
 • Tekst jako performans: Egipt
 • Słowa boga
 • Życie po śmierci
 • Mumifikacja jako performans przemiany
 • Przemiany Ozyrysa
 • Pogrzeb jako rytuał transformujący
 • Teksty Piramid
 • Teksty Sarkofagów
 • Księga Umarłych
 • Papirus z Ramesseum
 • Kamień Szabaki
 • Alfabet: Grecja
 • Wynalezienie „fonemu”
 • Najstarsze świadectwa
 • Alfabet grecki
 • Emergencja aktora

Rozdział V. Taniec jako źródło dramatu

 • Paleolit: tancerz w zwierzęcej masce
 • Czarownik
 • Naśladowanie zwierząt
 • Neolit: taniec symulakrów
 • Grecja: taniec mimetyczny
 • Kreta
 • Heksametry
 • Κomos
 • Kult Dionizosa
 • Performanse przemiany
 • Procesja falliczna
 • Taniec jako źródło kultury greckiej

Zakończenie. Performanse źródłowe w epoce globalizacji

 • Tybet jako pole energii
 • Pielgrzymka jako liturgia
 • Liturgiczne pokłony
 • Performanse przemiany
 • Sztuka asymilacji i sztuka izolacji

Bibliografia
Summary
Indeks
Spis ilustracji

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter