Przegląd Prawa i Administracji XCV

Mariusz Jabłoński (red.)
ISSN: 0137-1134
Liczba stron: 148
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2013
Nakład wyczerpany

W najnowszym tomie „Przeglądu Prawa i Administracji” teorii prawa poświęcone są rozważania w kwestii pojmowania i rodzajów źródeł prawa białoruskiego. Prawo europejskie i międzynarodowe reprezentują dwa artykuły: poruszający ważne i aktualne zagadnienie suwerenności oraz realizowania polityki sąsiedztwa w Europie Wschodniej. Prawa administracyjnego i konstytucyjnego dotyczą artykuły na temat zagadnienia ochrony tajemnic radcowskiej oraz adwokackiej, a także orzecznictwa sygnalizacyjnego Trybunału Konstytucyjnego w latach 2009–2013. Problematykę przedsiębiorstw transportowych w zakresie przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową zawiera dział prawa cywilnego. Kryminalistyka przedstawia ważny problem izolacji penitencjarnej oraz wpływu procesu resocjalizacji skazanych w świetle aktualnej kodyfikacji karnej. Ekonomia jest reprezentowana artykułem na temat szarej strefy i przestępczości w branży paliwowej.

 

 

 

 

 

I. TEORIA PRAWA

  • Николай СильчеНко, Проблемы определения понятия и видового состава источников белорусского права

II. PRAWO EUROPEJSKIE I MIĘDZYNARODOWE

  • Adriana Kalicka-Mikołajczyk, Plan Działania — instrument realizacji Europejskiej Polityki Sąsiedztwa na przykładzie państw Europy Wschodniej
  • Wioletta Jedlecka, O konieczności redefinicji pojęcia suwerenności w kontekście integracji europejskiej

III. PRAWO ADMINISTRACYJNE I KONSTYTUCYJNE

  • Mariusz Jabłoński, Justyna Węgrzyn, Ochrona tajemnic w polskim porządku prawnym — tajemnica radcowska i adwokacka
  • Paweł Kuczma, Orzecznictwo sygnalizacyjne Trybunału Konstytucyjnego w latach 2009–2013

IV. PRAWO CYWILNE

  • Marzena Barancewicz-Paluch, Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową — praktyczne problemy przedsiębiorstw transportowych

V. KRYMINALISTYKA

  • Tomasz Kalisz, Adam Kwieciński, Cele izolacji penitencjarnej w perspektywie odrzucenia idei przymusowej resocjalizacji

VI. EKONOMIA

  • Anna Ćwiąkała-Małys, Iwona Piotrowska, Grey area and delinquency in liquid fuel trading — tax dimension of a phenomenon

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter