Roczniki Biblioteczne LVII

Anna Żbikowska-Migoń (red.)
ISSN: 0080-3626
Liczba stron: 256
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2013
Cena: 25,00 PLN   

Tom 57 „Roczników Bibliotecznych” przynosi bogato udokumentowane rozprawy z dziejów kultury książki: Kazimierz Ossowski ukazuje losy i dorobek drukarstwa warszawskiego przełomu XVIII i XIX w., Małgorzata Rowicka — obecność dzieł Juliusza Słowackiego w ruchu wydawniczym lat 1830–1914 na ziemiach polskich i na emigracji, Aleksandra Lubczyńska — działalność Towarzystwa Wydawniczego we Lwowie w pocz. XX w., a Michał Pszczółkowski — dokonania polskiego budownictwa bibliotecznego w latach międzywojennych. W głębszą przeszłość spoglądają: Michał Czerenkiewicz, który ujawnia niezrealizowany projekt edycji dzieł Szymona Starowolskiego w Antwerpii w XVII w. oraz Halina Rusińska-Giertych, publikując dokumenty archiwalne o Janie Filipowiczu, drukarzu i rytowniku we Lwowie w II poł. XVIII w. Artykuły Jacka Ladoruckiego i Pauliny Buchwald-Pelcowej prezentują warsztat naukowy przedstawicieli polskiej humanistyki: Janusza Dunina i Jerzego Starnawskiego. Obecne są ponadto stałe działy: recenzje i kronika.

I. ARTYKUŁY

 1. Kazimierz OSSOWSKI, Drukarstwo warszawskie w latach 1795–1806
 2. Małgorzata ROWICKA, Wydawnicze losy twórczości Juliusza Słowackiego w latach 1830–1914
 3. Michał PSZCZÓŁKOWSKI, Architektura biblioteczna w latach II Rzeczypospolitej 1918–1939. Problemy funkcji i formy
 4. Jacek LADORUCKI, Janusz Dunin: badacz osobny. Uwagi o cechach metody naukowej i bibliologii otwartej uczonego

II. MATERIAŁY

 1. Michał CZERENKIEWICZ, O niezrealizowanej antwerpskiej edycji dzieł Szymona Starowolskiego
 2. Halina RUSIŃSKA-GIERTYCH, Sztycharz i drukarz lwowski Jan Filipowicz w świetle dokumentów archiwalnych
 3. Aleksandra LUBCZYŃSKA, Oferta Towarzystwa Wydawniczego we Lwowie w świetle katalogu z 1910 roku
 4. Paulina BUCHWALD-PELCOWA, „Człowiek książki” — Profesor Jerzy Starnawski  

III. RECENZJE

 1. Dictionnaire encyclopédique du livre. T. 1–3 + Index. Paris 2002–2011 (Agnieszka Wandel)
 2. „Acta Poligraphica. Czasopismo naukowe poświęcone poligrafii” (Ewa Repucho)
 3. Iнкунабули (першодруки) Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка: каталог = Incunabula Bibliothecae Universitatis Leopoliensis: catalogus, Львів 2011 (Halina Rusińska-Giertych)
 4. Joseph A. Dane: What Is a Book? The Study of Early Printed Books, Notre Dame, Indiana 2012 (Iwona Imańska)
 5. Ian Maclean, Scholarship, Commerce, Religion: The Learned Book in the Age of Confessions, 1560–1630, Cambridge-London 2012 (Iwona Imańska)
 6. Cenzory Rossijskoj Impierii koniec XVIII-naczało XX wieka. Sankt-Pietierburg 2013; Natalia Patruszewa, Cenzor w gosudarstwiennoj sistiemie doriewolucyonnoj Rossii, Sankt­-Pieterburg 2011 (Janusz Kostecki)
 7. Paweł Sowiński, Zakazana książka. Uczestnicy drugiego obiegu w 1977–1989, Warszawa 2011 (Grzegorz Nieć)
 8. Zeev Gries, The Book in the Jewish World 1700–1900, Oxford-Portland 2010 (Monika Jaremków)
 9. Karol Estreicher, Kronika Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1811 roku. Opracował i wstępem opatrzył Jan Brzeski, Kraków 2013 (Urszula Perkowska)

IV. KRONIKA

 1. Fons Largus — The Library: ASource of Inspiration — biblioteka, źródło inspiracji. Międzynarodowa konferencja naukowa, Warszawa 14–17 maja 2012 (Wanda M. Rudzińska, Tadeusz Zadrożny)
 2. Bibliotheca Lindiana. Samuel Bogumił Linde (1771–1847), pierwszy dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. W 165. rocznicę śmierci. Ogólnopolska konferencja naukowa, Warszawa, Biblioteka Uniwersytecka, 19–20 listopada 2012 (Wanda M. Rudzińska)
 3. O kradzieżach zabytkowych zbiorów oraz tworzeniu internetowych baz proweniencji i opraw. Seminarium i walne zebranie Consortium of European Research Libraries (CERL), Warszawa, 29–30 października 2013 (Weronika Karlak)
 4. Seminarium „Early Modern Print Culture in Central Europe”, Wrocław, 16–17 września 2013 (Anna Cisło)
 5. Nagroda Naukowa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich im. Adama Łysakowskiego za rok 2012
 6. Publikacje nadesłane

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter