Współcześni szamani buriaccy w przestrzeni miejskiej Ułan Ude

Bartosz Jastrzębski
ISBN: 978-83-229-3423-4
Liczba stron: 224
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2014
Cena: 35,00 PLN   

W książce przedstawiona jest współczesna kondycja szamanizmu i sytuacja jego przedstawicieli w położonej na południu Syberii, przy granicy z Mongolią, Republice Buriacji. Podjęte zostały w niej próby odpowiedzi na pytania: kim są współcześni szamani i jak się stali szamanami, a więc w jakim stopniu szamanizm kształtuje ich tożsamość? Jak żyją i z czego się utrzymują? W jaki sposób praktykowanie szamanizmu wpływa na ich życie codzienne: więzi rodzinne, edukację, pracę zarobkową, sytuację finansową, kondycję psychiczną itp.? Jak postrzegają i interpretują otaczający świat w świetle własnych wyobrażeń religijnych i jak widzą w nim siebie samych? Jak godzą praktykowanie zasad religii uznawanej przez religioznawców za archaiczną z wymogami (społecznymi, ekonomicznymi, technologicznymi itp.) współczesnej rzeczywistości? Jak oceniają obecną sytuację i perspektywy rozwojowe swojej religii?
Zakres przedstawionych w książce analiz ograniczony został do regionu Ułan Ude i jego najbliższych okolic – dotyczą więc one szamanizmu w mieście lub wręcz szamanizmu miejskiego, wyrosłego i funkcjonującego w przestrzeni zurbanizowanej i zindustrializowanej. Ta postać szamanizmu, po przeszło już dwudziestu latach funkcjonowania, wykształciła swój odmienny od form tradycyjnych charakter. Jego rzetelne, a równocześnie barwne i przystępne przedstawienie odnajdujemy w monografii Bartosza Jastrzębskiego.

Wprowadzenie
1. Wokół pojęcia religii
2. Charakterystyka badań  
3. Problematyka
Część I Historyczno-kulturowe uwarunkowania religijności Buriatów
1. Buriacja — uwagi wstępne
2. Szamanizm i szamani — koncepcje
3. Historyczny zarys szamanizmu buriackiego
4. Buddyzm w Buriacji
4.1. Z historii buddyzmu
4.2. Buddyzm dzisiaj
5. Wzajemne relacje buddyzmu i szamanizmu
6. Prawosławie w Buriacji
Część II Szamani w Ułan Ude
1. Dar, choroba szamańska i inicjacja
2. Zrzeczenie się daru
3. Problemy w życiu osobistym
4. Inkluzywność rzeczywistości szamańskiej a problemy tożsamościowe
5. Rodowód szamański
 6. Trans
7. Niebezpieczeństwo i lęk
8. Praca zawodowa i pieniądze
9. Wykształcenie
10. Cudowności i problem realności mocy magicznych
11. Miasto w narracjach szamanów — czy istnieje miejski szamanizm?
12. Alkoholizm i psychopatologia
Zakończenie: kim są współcześni szamani?
Bibliografia
Spis ilustracji
Summary
 Indeks osób

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter