Forum Socjologiczne 4. Nowe trendy w konsumpcji i zmiany w komunikowaniu społecznym. Współczesne orientacje i metody badań

Wanda Patrzałek (red.)
ISSN: 2083-7763
Liczba stron: 268
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2013
Cena: 30,00 PLN   

Tom zawiera artykuły poświęcone nowym tendencjom w dziedzinie racjonalnej konsumpcji, jej struktury i kulturowych aspektów, a także współczesnych rynków oraz trendów w konsumpcji i komunikacji społecznej. Autorzy wskazują na konieczność przejścia od nadmiernego konsumpcjonizmu do zrównoważonej konsumpcji, co pociąga za sobą istotne zmiany w stylu życia i praktykach konsumenckich. W tomie znajdują sie również recenzje i sprawozdania z ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych na tematy socjologiczne.

Wprowadzenie


Część I.

Dylematy racjonalności i irracjonalności we współczesnym konsumpcjonizmie

 • WANDA PATRZAŁEK, Dekonsumpcja — racjonalny wybór czy ekonomiczny przymus?
 • ALEKSANDRA PERCHLA-WŁOSIK, Social reception of companies’ marketing strategies in the area of socially responsible consumption. An example of clothing market
 • JOANNA WARDZAŁA, Młodzi konsumenci wobec nowych mediów — racjonalne zakupy czy fascynacja technologią?
 • PAWEŁ KOŚCIELSKI, Zorganizowana turystyka przygodowa. Psychospołeczne uwarunkowania konsumpcji usług turystycznych o podwyższonym stopniu ryzyka
 • MARTA BEDNARCZYK, Mediator — zawód czy powołanie?

Strukturalne i kulturowe aspekty konsumpcji

 • ANNA DĄBROWSKA, MIROSŁAWA JANOŚ-KRESŁO, Od konsumpcjonizmu do niedoborów
 • BARBARA MRÓZ-GORGOŃ, Zarządzanie instytucjami kultury w Polsce a współczesne trendy w konsumpcji
 • MICHAŁ CEBULA, Współczesne formy kulturowych zróżnicowań. Przypadek „wszystkożerności”
 • ANETA DUDA, Socjotechniki marki w kontekście teorii kultury konsumenckiej i kontestujących ją ruchów społecznych
 • MICHAŁ SIEKIERKA, Centrum handlowe jako ośrodek ewolucji konsumpcji oraz komunikacji społecznej

Współczesne rynki a nowe trendy w konsumpcji i komunikacji społecznej

 • AGNIESZKA DEJNAKA, Gamification as a new form of social communication
 • DAWID KRYSIŃSKI, Mniej konsumpcji, więcej efektywności? Słów kilka o wpływie idei zrównoważonego rozwoju transportu na model konsumowania samochodów w Polsce
 • ŁUKASZ KAŁUŻNY, Współczesne rytuały funeralne w perspektywie socjologii konsumpcji.
 • ANNA IWASZYN, Motywacje do bycia konsumentem rynku edukacji sportowej. Przypadek wrocławskich sportowych szkół podstawowych
 

Część II

Sprawozdania i recenzje

 • Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji Nadmiar pracy, brak pracy, prekaryzacja pracy (Adam Mrozowicki)
 • Ogólnopolska konferencja naukowa Cywilizacje w perspektywie socjologicznej. Stan i kierunki badań nad cywilizacjami współczesnego świata — sprawozdanie (Stanisław Kamykowski)
 • Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji pt. Współdziałanie grup dyspozycyjnych w militarnym, paramilitarnym i cywilnym systemie bezpieczeństwa państwa (Jan Maciejewski, Małgorzata Stochmal)
 • Komunikat z konferencji Problemy społeczno-gospodarcze na polskich pograniczach — cz. 3 (Marcin Dębicki)
 • Elżbieta Chromiec, Dialog międzykulturowy w działalności polskich organizacji pozarządowych okresu transformacji systemowej (recenzja: Zbigniew Kurcz)
 • Mirosław J. Szymański, Socjologia edukacji. Zarys problematyki (recenzja: Barbara Wiśniewska-Paź)

Noty o autorach tekstów

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter