Wrocławskie Studia Wschodnie 16 (2012)

Antoni Kuczyński (red.)
ISSN: 1429-4168
Liczba stron: 324
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2012
Cena: 35,00 PLN   

Kolejny, 16 (2012) numer Wrocławskich Studiów Wschodnich zawiera wiele ciekawych artykułów na temat losów Polaków zesłanych na Syberię. Autorzy zapoznają czytelników między innymi z polityką przesiedleńczą rządu rosyjskiego wobec chłopów polskich z zachodnich guberni Cesarstwa Rosyjskiego, z opieką socjalną nad polskimi dziećmi w miejscach zesłania, z ruchem konserwatywnym wobec kwestii ukraińskiej w czasie rządów Andrzeja hr. Potockiego, a także z problemami lecznictwa  w Turcji i Persji w świetle korespondencji emigranta W. Jabłonowskiego.
Są też impresje orszańskie, wspomnienie Petersburga oraz kolejna część wspomnień sybiraków. Niektóre artykuły mają charakter biograficzny. Ich autorzy piszą o życiu i działalności Bronisława Piłsudskiego, Wacława Kostka-Biernackiego, sióstr Berinda-Czajkowskich, Ferdynanda Karo czy Wacława Sieroszewskiego. Tom zamyka bogaty zbiór recenzji i sprawozdania z konferencji.

Artykuły
Sergiusz Leończyk, Polityka przesiedleńcza rządu rosyjskiego wobec chłopów polskich
z zachodnich guberni Cesarstwa Rosyjskiego w latach 1885–1914
Antoni Kuczyński, Biograficzne spojrzenie na życie Bronisława Piłsudskiego oraz
jego badania etnograficzne na Sachalinie
Grażyna Legutko, Meandry ojcowskiej miłości. Wokół listów jakuckiej córki Wacława
Sieroszewskiego
Jan Wnęk, Problemy lecznictwa w Turcji i Persji w świetle korespondencji emigranta
Władysława Jabłonowskiego
Tomasz Dudek, Ruch konserwatywny wobec kwestii ukraińskiej w końcowym okresie
rządów namiestnika Andrzeja hr. Potockiego (1906–1908)
Anna Milewska-Młynik, Kiedy nauka stawała się przyjemnością — o wakacyjnych
ogniskach muzycznych w Krzemieńcu
Piotr Cichoracki, Memoriał narodowościowy wojewody poleskiego Wacława Kostka-Biernackiego z 8 września 1934 r.
Tatiana Mielnik, Opieka socjalna nad polskimi dziećmi w miejscach zesłania
Grzegorz Pełczyński, Ormianie w PRL-u
Miscellanea
Małgorzata Ruchniewicz, Wspomnienia sybiraków. Bibliografia komentowana zbiorów Archiwum Naukowego przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu (część IX)
Natalia Matchanowa , „Panny polskiego pochodzenia”— siostry Berinda-Czajkowskie i ich dziedzictwo epistolarno-pamiętnikarskie
Iwona Arabas, Zielniki flory syberyjskiej Ferdynanda Karo w zbiorach europejskich ogrodów botanicznych
Zygmunt Saloni, Mój Petersburg
Stanisław Rakusa-Suszczewski, Orszańskie impresje
Recenzje
Niemiecka historiografia o miastach na pograniczu polsko-białoruskim i polsko-ukraińskim
w XX w. Felix Ackermann, Palimpsest Grodno. Nationalisierung, Nivellierung und Sowjetisierung
mitteleuropäischen Stadt 1919–1991; Christoph Mick, Kriegserfahrungen
in einer multiethnischen Stadt: Lemberg 1914–1947 (Małgorzata Ruchniewicz)
Briest w 1919–1939 gg: dokumienty i matieriały, wybór A.G. Karapuzowa, I.Z. Jelenskaja,
A.B. Tieriebuń (Piotr Cichoracki)
Jelena L. Zbierowskaja , Spiecposielency w Sibiri (1940–1950-je gg.) (Anna Zapalec)
Irina W. Nam, Nacyonalnyje mienszynstwa Sibiri i Dalniego Wostoka na istoriczeskom
pieriełomie (1917–1922 gg.) (Jan Wiśniewski)
Leonid K. Ostrowskij, Polaki w Zapadnoj Sibiri (1890-je–1930-je gody) (Jan Wiśniewski)
Jacek Pietrzak, Polscy uchodźcy na Bliskim Wschodzie w latach drugiej wojny światowej.
Ośrodki — instytucje — organizacje (Tomasz Dudek)
Dorota Bazuń, Izabela Kaźmierczak-Kałużna, Magdalena Pokrzyńska przy
współpracy Związku Sybiraków — Oddział Zielona Góra, Koła nr 8 — i Romana
Wojciecha Łuczkiewicza, Matki Sybiraczki — losy i pamięć. Polskie kobiety zesłane w głąb ZSRR (Małgorzata Ruchniewicz)
Henryk Głębocki, „Diabeł Asmodeusz” w niebieskich binoklach i kraj przyszłości. Hr. Adam Gurowski i Rosja (Wiesław Caban)
Tułaczy los na archangielskiej ziemi. Polacy w guberni archangielskiej w XIX i XX wieku,
red. A. Kuczyński, M. Marczyk (Małgorzata Dziura)
Kronika
I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sybir. Wysiedlenia — Losy — Świadectwa (Anna Zapalec)
Nad Newą o naukach wyzwolonych, zbiorowej pamięci i Polakach w Petersburgu (Ewa
Ziółkowska)
Konferencja naukowa Polscy budowniczowie Kolei Wschodniochińskiej i polskie osadnictwo
w Mandżurii (Stefania Skowron-Markowska)
Józef Ignacy Kraszewski. Urodził się w gospodzie, zmarł w hotelu (Joanna Arvaniti)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter