Wrocławskie Studia Wschodnie 16 (2012)

Antoni Kuczyński (red.)
ISSN: 1429-4168
Liczba stron: 324
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2012
Cena: 35,00 PLN   

Kolejny, 16 (2012) numer Wrocławskich Studiów Wschodnich zawiera wiele ciekawych artykułów na temat losów Polaków zesłanych na Syberię. Autorzy zapoznają czytelników między innymi z polityką przesiedleńczą rządu rosyjskiego wobec chłopów polskich z zachodnich guberni Cesarstwa Rosyjskiego, z opieką socjalną nad polskimi dziećmi w miejscach zesłania, z ruchem konserwatywnym wobec kwestii ukraińskiej w czasie rządów Andrzeja hr. Potockiego, a także z problemami lecznictwa  w Turcji i Persji w świetle korespondencji emigranta W. Jabłonowskiego.
Są też impresje orszańskie, wspomnienie Petersburga oraz kolejna część wspomnień sybiraków. Niektóre artykuły mają charakter biograficzny. Ich autorzy piszą o życiu i działalności Bronisława Piłsudskiego, Wacława Kostka-Biernackiego, sióstr Berinda-Czajkowskich, Ferdynanda Karo czy Wacława Sieroszewskiego. Tom zamyka bogaty zbiór recenzji i sprawozdania z konferencji.

Artykuły

 • Sergiusz Leończyk, Polityka przesiedleńcza rządu rosyjskiego wobec chłopów polskich z zachodnich guberni Cesarstwa Rosyjskiego w latach 1885–1914
 • Antoni Kuczyński, Biograficzne spojrzenie na życie Bronisława Piłsudskiego oraz jego badania etnograficzne na Sachalinie
 • Grażyna Legutko, Meandry ojcowskiej miłości. Wokół listów jakuckiej córki Wacława Sieroszewskiego
 • Jan Wnęk, Problemy lecznictwa w Turcji i Persji w świetle korespondencji emigranta Władysława Jabłonowskiego
 • Tomasz Dudek, Ruch konserwatywny wobec kwestii ukraińskiej w końcowym okresie rządów namiestnika Andrzeja hr. Potockiego (1906–1908)
 • Anna Milewska-Młynik, Kiedy nauka stawała się przyjemnością — o wakacyjnych  ogniskach muzycznych w Krzemieńcu
 • Piotr Cichoracki, Memoriał narodowościowy wojewody poleskiego Wacława Kostka-Biernackiego z 8 września 1934 r.
 • Tatiana Mielnik, Opieka socjalna nad polskimi dziećmi w miejscach zesłania
 • Grzegorz Pełczyński, Ormianie w PRL-u

Miscellanea

 • Małgorzata Ruchniewicz, Wspomnienia sybiraków. Bibliografia komentowana zbiorów Archiwum Naukowego przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu (część IX)
 • Natalia Matchanowa , „Panny polskiego pochodzenia”— siostry Berinda-Czajkowskie i ich dziedzictwo epistolarno-pamiętnikarskie
 • Iwona Arabas, Zielniki flory syberyjskiej Ferdynanda Karo w zbiorach europejskich ogrodów botanicznych
 • Zygmunt Saloni, Mój Petersburg
 • Stanisław Rakusa-Suszczewski, Orszańskie impresje

Recenzje

 • Niemiecka historiografia o miastach na pograniczu polsko-białoruskim i polsko-ukraińskim w XX w. Felix Ackermann, Palimpsest Grodno. Nationalisierung, Nivellierung und Sowjetisierung mitteleuropäischen Stadt 1919–1991; Christoph Mick, Kriegserfahrungen in einer multiethnischen Stadt: Lemberg 1914–1947 (Małgorzata Ruchniewicz)
 • Briest w 1919–1939 gg: dokumienty i matieriały, wybór A.G. Karapuzowa, I.Z. Jelenskaja, A.B. Tieriebuń (Piotr Cichoracki)
 • Jelena L. Zbierowskaja , Spiecposielency w Sibiri (1940–1950-je gg.) (Anna Zapalec)
 • Irina W. Nam, Nacyonalnyje mienszynstwa Sibiri i Dalniego Wostoka na istoriczeskom pieriełomie (1917–1922 gg.) (Jan Wiśniewski)
 • Leonid K. Ostrowskij, Polaki w Zapadnoj Sibiri (1890-je–1930-je gody) (Jan Wiśniewski)
 • Jacek Pietrzak, Polscy uchodźcy na Bliskim Wschodzie w latach drugiej wojny światowej. Ośrodki — instytucje — organizacje (Tomasz Dudek)
 • Dorota Bazuń, Izabela Kaźmierczak-Kałużna, Magdalena Pokrzyńska przy współpracy Związku Sybiraków — Oddział Zielona Góra, Koła nr 8 — i Romana Wojciecha Łuczkiewicza, Matki Sybiraczki — losy i pamięć. Polskie kobiety zesłane w głąb ZSRR (Małgorzata Ruchniewicz)
 • Henryk Głębocki, „Diabeł Asmodeusz” w niebieskich binoklach i kraj przyszłości. Hr. Adam Gurowski i Rosja (Wiesław Caban)
 • Tułaczy los na archangielskiej ziemi. Polacy w guberni archangielskiej w XIX i XX wieku, red. A. Kuczyński, M. Marczyk (Małgorzata Dziura)

Kronika

 • I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sybir. Wysiedlenia — Losy — Świadectwa (Anna Zapalec)
 • Nad Newą o naukach wyzwolonych, zbiorowej pamięci i Polakach w Petersburgu (Ewa Ziółkowska)
 • Konferencja naukowa Polscy budowniczowie Kolei Wschodniochińskiej i polskie osadnictwo w Mandżurii (Stefania Skowron-Markowska)
 • Józef Ignacy Kraszewski. Urodził się w gospodzie, zmarł w hotelu (Joanna Arvaniti)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter