Lwowska szkoła matematyczna

Roman Duda
Wydanie drugie (dodruk)
ISBN: 978-83-229-3211-7
Liczba stron: 268
Format A5, oprawa twarda
Rok wydania: 2014

Celem książki jest przedstawienie lwowskiej szkoły matematycznej lat 1920–1940, a dokładniej: okoliczności czasu i miejsca, jej mistrzów i adeptów, ważniejszych osiągnięć i cech charakterystycznych, a także próba oceny wpływu, jaki wywarła ona na matematykę w Polsce i na świecie. Dla lepszej realizacji tego celu książka jest podzielona na siedem części, a części na rozdziały. Pięć pierwszych części opisuje szkołę, a dwie ostatnie stanowią ich uzupełnienie. Dokładniej, część pierwsza przedstawia tło, na którym szkoła się pojawiła, druga i trzecia – jej rozkwit, czwarta – dramat zagłady, a piąta – próbę zrozumienia zjawiska i jego znaczenia. Część szósta zawiera krótkie biogramy matematyków związanych ze Lwowem i aktywnych w swoim lwowskim okresie. Część siódmą i ostatnią stanowi bibliografia podzielona na trzy części: w części A wyszczególnione są prace matematyczne matematyków lwowskich, cytowane w głównym tekście (nie są to więc wszystkie ich prace), w części B – opracowania, na których autor się opierał, a w części C – inne cytowane prace matematyczne. Informacje o niektórych matematykach spoza Lwowa są natomiast zamieszczone w przypisach.

 (ze Wstępu)

Wstęp
CZĘŚĆ I. Tło
1. Uniwersytet i Politechnika we Lwowie
2. Matematyka polska na przełomie XIX i XX wieku
3. Pobyt Sierpińskiego na uniwersytecie we Lwowie (1908–1914)
4. Uniwersytet w Warszawie i program Janiszewskiego (1915–1920)
5. Matematyka światowa (kierunki podjęte w Polsce) około 1920 roku
CZĘŚĆ II. Złote lata: ludzie i środowisko
6. Formowanie się środowiska matematycznego we Lwowie po I wojnie światowej
7. Studia matematyczne i studenci
8. Czasopismo, monografie i kongresy
9. Upowszechnianie matematyki (praca w szkole, odczyty, książki popularne, podręczniki)
10. Życie towarzyskie (Kawiarnia Szkocka, Księga Szkocka)
11. Polskie Towarzystwo Matematyczne
12. Współpraca z innymi ośrodkami
13. W oczach innych
CZĘŚĆ III. Złote lata: osiągnięcia
14. Rozprawa Stefana Banacha – odkrycie perły i spory o priorytet
15. Teoria prawdopodobieństwa – półfinał matematyzacji
16. Teoria miary – inne spojrzenie
17. Teoria gier – rewelacja bez dalszego ciągu
18. Teoria operatorów w latach dwudziestych – eksponowanie perły
19. Śmiałość metodologiczna
20. Monografia Banacha – oprawienie perły
21. 21. Teoria operatorów w latach trzydziestych – blask perły
22. Nowe perspektywy, na które zabrakło czasu
23. Obrzeża
CZĘŚĆ IV. Zagłada
24. Ukrainizacja po sowiecku (1939–1941)
25. Okupacja niemiecka (1941–1944)
26. Ekspulsja Polaków (1945–1946)
CZĘŚĆ V. Znaczenie
27. Przegląd chronologiczny
28. Chronologia widziana z zewnątrz
29. Wpływ szkoły lwowskiej na matematykę
30. Próba podsumowania
31. Matematyka we Lwowie po roku 1945
CZĘŚĆ VI. Matematycy związani ze Lwowem
CZĘŚĆ VII. Bibliografia
A. Prace matematyczne matematyków lwowskich
B. Wspomnienia, opracowania i prace historyczne
C. Inne cytowane prace matematyczne
Summary
Spis ilustracji
Indeks osób

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter