Prawo CCCXVI/1

Lidia Klat-Wertelecka (red.)
ISSN: 0524-4544
Liczba stron: 232
Rok wydania: 2014
Cena: 33,00 PLN   

Pierwszy numer „Prawa” z 2014 r. zawiera publikacje dotyczące aktualnych problemów prawa administracyjnego, finansowego, cywilnego, międzynarodowego, prawa pracy oraz zagadnień bioetyki. Interesujące są rozważania z zakresu prawa procesowego na temat poświadczenia podpisu w postępowaniu administracyjnym, doręczania pism jednostkom organizacyjnym, cofnięcia skargi wniesionej do sądu administracyjnego oraz postępowania w sprawie skargi na administracyjne czynności egzekucyjne. Dwa artykuły dotyczą zagadnienia gospodarki finansowej gminy, realizowanej przez jednostki pomocnicze gminy, oraz dostępu do jej środków budżetowych. Problemy prawa międzynarodowego zostały zaprezentowane w tekstach omawiających: Program Partnerstwa Wschodniego, dopuszczalność przeprowadzania testów genetycznych oraz regulacja prawna niedozwolonych klauzul w umowach konsumenckich. W kolejnych publikacjach dokonano analizy trybu pozyskiwania danych osobowych pracowników przez pracodawców oraz zmiany treści stosunku pracy mianowanego urzędnika służby cywilnej.

PAWEŁ ARTYMIONEK, Poświadczenie podpisu w postępowaniu administracyjnym
PRZEMYSŁAW BALCEROWIAK, Kapitalizacja odsetek a zakaz anatocyzmu
MICHAŁ BURSZTYNOWICZ, Zakres przedmiotowy ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym
ANGELIKA DRELICHOWSKA, Postępowanie w sprawie skargi na czynności egzekucyjne
MACIEJ KAWECKI, Dopuszczalność pozyskiwania danych osobowych pracowników przez pracodawców na przykładzie zaświadczeń o niekaralności
RAFAŁ KOWALCZYK, Wybrane problemy gospodarki finansowej jednostek pomocniczych gminy
BEATA MADEJ, Doręczenia pism jednostkom organizacyjnym w postępowaniu administracyjnym
PIOTR MICHAŁ MALINOWSKI, Odwołalność czynności cofnięcia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego
KATARZYNA RYMANOWSKA-MRUGAŁA, Dostosowanie prawa polskiego w zakresie niedozwolonych klauzul w umowach konsumenckich do regulacji unijnej
PIOTR SCHMIDT, Dokumenty, jakich zamawiający mogą żądać od wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego po nowelizacji z 2013 r. — komentarz do wybranych regulacji
JOANNA SIEKIERA, The Eastern Partnership — the Polish platform for integration
MARTYNA SŁUGOCKA-KOŁPACZYŃSKA, Praktyczne problemy stosowania art. 40 ust. 1 ustawy Prawo budowlane
ROMAN SZUMLAKOWSKI, Zasada równego dostępu do środków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego dla wykonawców zadań publicznych
JOANNA WRÓBEL, Zmiana treści stosunku pracy mianowanego urzędnika służby cywilnej
KATARZYNA MARIA ZOŃ, Granice dopuszczalności przeprowadzania testów genetycznych w celach medycznych u osób małoletnich. Rozważania na tle Europejskiej Konwencji Bioetycznej
GLOSY
PAWEŁ RAZOWSKI, Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r., II GSK 1525/12

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter