Prawo CCCXVI/1

Lidia Klat-Wertelecka (red.)
ISSN: 0524-4544
Liczba stron: 232
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2014
Cena: 33,00 PLN   15,00 PLN  

Pierwszy numer „Prawa” z 2014 r. zawiera publikacje dotyczące aktualnych problemów prawa administracyjnego, finansowego, cywilnego, międzynarodowego, prawa pracy oraz zagadnień bioetyki. Interesujące są rozważania z zakresu prawa procesowego na temat poświadczenia podpisu w postępowaniu administracyjnym, doręczania pism jednostkom organizacyjnym, cofnięcia skargi wniesionej do sądu administracyjnego oraz postępowania w sprawie skargi na administracyjne czynności egzekucyjne. Dwa artykuły dotyczą zagadnienia gospodarki finansowej gminy, realizowanej przez jednostki pomocnicze gminy, oraz dostępu do jej środków budżetowych. Problemy prawa międzynarodowego zostały zaprezentowane w tekstach omawiających: Program Partnerstwa Wschodniego, dopuszczalność przeprowadzania testów genetycznych oraz regulacja prawna niedozwolonych klauzul w umowach konsumenckich. W kolejnych publikacjach dokonano analizy trybu pozyskiwania danych osobowych pracowników przez pracodawców oraz zmiany treści stosunku pracy mianowanego urzędnika służby cywilnej.

 • PAWEŁ ARTYMIONEK, Poświadczenie podpisu w postępowaniu administracyjnym
 • PRZEMYSŁAW BALCEROWIAK, Kapitalizacja odsetek a zakaz anatocyzmu
 • MICHAŁ BURSZTYNOWICZ, Zakres przedmiotowy ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym
 • ANGELIKA DRELICHOWSKA, Postępowanie w sprawie skargi na czynności egzekucyjne
 • MACIEJ KAWECKI, Dopuszczalność pozyskiwania danych osobowych pracowników przez pracodawców na przykładzie zaświadczeń o niekaralności
 • RAFAŁ KOWALCZYK, Wybrane problemy gospodarki finansowej jednostek pomocniczych gminy
 • BEATA MADEJ, Doręczenia pism jednostkom organizacyjnym w postępowaniu administracyjnym
 • PIOTR MICHAŁ MALINOWSKI, Odwołalność czynności cofnięcia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego
 • KATARZYNA RYMANOWSKA-MRUGAŁA, Dostosowanie prawa polskiego w zakresie niedozwolonych klauzul w umowach konsumenckich do regulacji unijnej
 • PIOTR SCHMIDT, Dokumenty, jakich zamawiający mogą żądać od wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego po nowelizacji z 2013 r. — komentarz do wybranych regulacji
 • JOANNA SIEKIERA, The Eastern Partnership — the Polish platform for integration
 • MARTYNA SŁUGOCKA-KOŁPACZYŃSKA, Praktyczne problemy stosowania art. 40 ust. 1 ustawy Prawo budowlane
 • ROMAN SZUMLAKOWSKI, Zasada równego dostępu do środków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego dla wykonawców zadań publicznych
 • JOANNA WRÓBEL, Zmiana treści stosunku pracy mianowanego urzędnika służby cywilnej
 • KATARZYNA MARIA ZOŃ, Granice dopuszczalności przeprowadzania testów genetycznych w celach medycznych u osób małoletnich. Rozważania na tle Europejskiej Konwencji Bioetycznej

GLOSY

 • PAWEŁ RAZOWSKI, Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r., II GSK 1525/12

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter