Studia o Książce i Informacji 32

Małgorzata Komza (red.)
ISSN: 2300-7729
Liczba stron: 124
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2013
Cena: 28,00 PLN   

W 32 tomie „Studiów o Książce i Informacji” dominują artykuły poświęcone dziejom wydawniczym i ukształtowaniu edytorskiemu publikacji ukazujących się zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Tak więc zaprezentowana została charakterystyka polskich edycji Don Kichote’a Cervantesa, poczynając od jego pierwszych edycji, oraz hiszpańska powieść rycerska na tle uwarunkowań prawnych i rynkowych szesnastowiecznej Hiszpanii. Można też przeczytać o twórczości Howarda Lovecrafta na polskim rynku wydawniczym. Warsztat twórczy pisarza, opis działań prowadzących od pomysłu do publikacji został zaprezentowany przez charakterystykę działalności Melchiora Wańkowicza. Kolejny artykuł ukazuje zmieniający się stosunek angielskojęzycznych badaczy do dokonań dziewiętnastowiecznego ruchu odnowy książki. Spośród tekstów nadesłanych przez zagranicznych autorów jeden dotyczy także dziejów edytorstwa, opisuje bowiem publikacje literatury pięknej tworzonej przez pisarki ukraińskie w Galicji na początku XX wieku. Natomiast trzy autorki francuskie przedstawiły artykuł o najnowszych osiągnięciach w zakresie informacji naukowej. Opisały w nim sposób funkcjonowania e-science, pokazując, jakie tworzy ona szanse czy nowe perspektywy w praktyce badawczej różnych dziedzin nauki.

Artykuły

 • OLGA KONATOWSKA-CISZEK, Don Kichot Miguela Cervantesa — estetyka i ukształtowanie graficzne polskich edycji
 • KATARZYNA SETKOWICZ, Książka popularna wobec uwarunkowań prawnych i rynkowych hiszpańskiego Złotego Wieku — na przykładzie gatunku libros de caballerías
 • JAKUB MIKULSKI, Howard Phillips Lovecraft: autor, dzieło i jego recepcja wydawnicza w Polsce. Zarys problematyki
 • ЛІЛІЯ СИРОТА, Видання літературно-художніх творів українських письменниць уГаличині 1900–1914 рр.
 • KATARZYNA SZAFIŃSKA, Ewolucja poglądów anglojęzycznych badaczy na dzieje private press
 • MARTA KOWALSKA, Warsztat twórczy Melchiora Wańkowicza — od pomysłu do publikacji
 • GABRIELLE FELTIN, JOANNA JANIK, EMILIE MANON, E-Science, perspectives et opportunités pour de nouvelles pratiques de la recherche en informatique et mathématiques appliquées

Recenzje i przeglądy

 • BOŻENA HOJKA, Bibliologiczne wycieczki socjologa literatury
 • HALINA RUSŃSKA-GIERTYCH, Encyklopedia Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu imienia Iwana Franki

Autorzy

 

CONTENTS


Articles

 • OLGA KONATOWSKA-CISZEK, Don Quixote by Miguel de Cervantes — an analysis of Polish editions
 • KATARZYNA SETKOWICZ, Popular books and the legal and market-driven determinants of the Spanish Golden Age — as exemplified by the libros de caballerías genre
 • JAKUB MIKULSKI, Howard Phillips Lovecraft’s oeuvre on the Polish publishing market
 • ЛІЛІЯ СИРОТА, Publications of literary works of female Ukrainian writers in Galicia in 1900–1914
 • KATARZYNA SZAFIŃSKA, The evolution of the views of English-language scholars on the history of private presses
 • MARTA KOWALSKA, Melchior Wańkowicz’s method — from idea to publication
 • GABRIELLE FELTIN, JOANNA JANIK, EMILIE MANON, E-Science, prospects and opportunities for new research practices in applied IT and mathematics

Reviews
Authors

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter