Literatura i Kultura Popularna XIX

Anna Gemra (red.)
ISSN: 0867-744
Liczba stron: 192
Format B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2013
Cena: 26,00 PLN   

Kolejny tom rocznika „Literatura i Kultura Popularna” zawiera 24 artykuły zgrupowane w dwóch działach: „Artykuły” oraz „Polemiki i recenzje”. Dotyczą one takich zagadnień, jak Strategie rekonstrukcji przeszłości we współczesnej polskiej literaturze popularnej, granice między wysoką i niską literaturą (kulturą) na przykładzie literatury niemieckiej, a także tematów związanych z kinem czy multimediami. Omówione zostało zagadnienie na przykład gier komputerowych w praktyce dydaktycznej czy adaptowanie gier RPG. Jednym z ważnych tekstów zamieszczonych w tomie jest Studium zawiedzenia na przykładzie „Małej Fantastyki”, dotyczące sytuacji prasy w latach 80. XX wieku. Tom zawiera również wspomnienie o profesorze Erazmie Kuźmie (1926–2014), wybitnym humaniście, historyku literatury, krytyku literackim i nauczycielu kilku pokoleń studentów.

In Memoriam
Anna Gemra, Z żałobnej karty. Profesor Erazm Kuźma (1926–2014)
Maria Monika Bujnicka, Profesor Erazm Kuźma. Wspomnienie — i pożegnanie
Artykuły
Adam Mazurkiewicz, Strategie rekonstrukcji przeszłości we współczesnej polskiej literaturze popularnej (rekonesans)
Anita Has-Tokarz, „Monster High” jako transmedialna opowieść — od książki do monsterhighmanii
Magdalena Giermek, Próba teorii komiksu internetowego
Michał Wolski, Więcej niż gra wyobraźni. Kilka uwag o komputerowych adaptacjach gier RPG
Artur Jabłoński, Gry komputerowe w praktyce dydaktycznej. Kilka uwag
Jakub Krogulec, Popular culture’s take on modern philosophy: Video game Bioshock as a criticism of Ayn Rand’s objectivism
Mariusz Kraska, Zbrodnia w bibliotece albo Śledztwo w sprawie lektury: casus powieści detektywistycznej
Rolf Füllmann, Vom Börsenjüngling zu „Lieder-Möller“. Die inszenierte „Jugend“ der 20er Jahre bei Thomas und Klaus Mann
Olga Zadurska, (Pop)kulturowa kariera bohatera w dresie. Rekonesans
Maciej Wróblewski, Studium zawiedzenia na przykładzie „Małej Fantastyki”
Polemiki i recenzje
Grzegorz Trębicki, “Describing the Ocean that is the Literature of the Fantastic” (The Encyclopedia of Fantasy, ed. John Clute, John Grant, St Martins’s Griffin, New York 1999, 1079 pp.)
Aleksander Rzyman, Verdict: guilty! (Terry Pratchett: Guilty of Literature, ed. Andrew M. Butler, Edward James, Farah Mendlesohn, 2nd edition, Old Earth Books, Baltimore 2004, 343 pp.)
Jakub Krogulec, Studying the black space within speculative fiction narratives (Isiah Lavender, Race in American Science Fiction, Indiana University Press, Bloomington 2011, 286 pp.)
Ksenia Olkusz, Civilization, culture and fears (Piotr Jezierski, Siła strachu. Wpływ Apokalipsy i lęków zimnowojennych na wybrane nurty kultury popularnej, Katedra Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk 2012, 228 pp.)
Ksenia Olkusz, Around literary and fi lm horror (Anita Has-Tokarz, Horror w literaturze współczesnej i filmie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, 494 pp.)
Marta Nowakowska, A Hero can be anyone (Laurence Maslon, Michael Kantor, Superheroes! Capes, Cowls, and the Creation of the Comic Book Culture, Crown Archetype, New York 2013, 304 pp.)
Adam Sobek, Mythopoetische Fabeln in der hohen und der Unterhaltungsliteratur (Bogdan Trocha, Paweł Wałowski (Hg.), Homo mythicus. Mythische Identitätsmuster, Frank & Timme. Verlag für wissenschaftliche Literatur, Berlin 2013, 216 S.)
Wojciech Charchalis, Realismo mágico una vez más (A Companion to Magical Realism, ed. Stephen M. Hart, Wen-chin Ouyang, Tamesis, Woodbridge, 2010 [2005], pp. 293)
Agnieszka Nieracka, Porozmawiajmy o seksie (Linda Williams, Seks na ekranie, przeł. Miłosz Wojtyna, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2013, ss. 428)
Adam Mazurkiewicz, Lektura obowiązkowa (Fantastyka w obliczu przemian, red. Rafał Kochanowicz, Dorota Mrozek, Beata Stefaniak, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2012, ss. 173)
Bogdan Trocha, Nowe formy apokryfów współczesnego świata (Małgorzata Jankowska, Narracje apokryficzne w kulturze współczesnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011, ss. 256)
Aleksandra Paluch, Inne wizje świata: polskie historie alternatywne z okresu międzywojennego (Agnieszka Haska, Jerzy Stachowicz, Śniąc o potędze, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2012, ss. 302)
Anita Has-Tokarz, Fenomen Gwiezdnych wojen w perspektywie badań interdyscyplinarnych (Dawno temu w Galaktyce Popularnej, red. Albert Jawłowski, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, ss. 237)
Roman Sapeńko, Myślenie artystyczne jako przesłanka twórczości (Олена Поліщук, Художнє мислення: естетико-культурологічний дискур, Київ 2007, 207 с. (Olena Poliszczuk, Myślenie artystyczne: estetyczno-kulturologiczny dyskurs, Kijów 2007, ss. 207)


In Memoriam
Anna Gemra, In memory of Professor Erazm Kuźma (1926–2014)
Maria Monika Bujnicka, In memory of Professor Erazm Kuźma.Memoir — and goodbye
Articles
Adam Mazurkiewicz, Strategies of reconstructing the past in contemporary Polish popular literature (reconnaissance)
Anita Has-Tokarz, “Monster High” as transmedia storytelling — from books to monsterhighmania
Magdalena Giermek, The theory of webcomics
Michał Wolski, Beyond the game of imagination. Digital adaptations of Role Playing Games
Artur Jabłoński, A few remarks on the use of computer games in teaching
Jakub Krogulec, Popular culture’s take on modern philosophy: Video game Bioshock as a criticism of Ayn Rand’s objectivism
Mariusz Kraska, The crime in the library, or how to read a detective novel
Rolf Füllmann, Between early yuppies and folksong freaks — German youth cultures in the twenties
Olga Zadurska, (Pop)cultural career of a character in a hoodie. Reconnaissance
Maciej Wróblewski, A study of the disappointment based on the example of “Mała Fantastyka”
Polemics and reviews
Grzegorz Trębicki, “Describing the Ocean that is the Literature of the Fantastic” (The Encyclopedia of Fantasy, ed. John Clute, John Grant, St Martins’s Griffin, New York 1999, 1079 pp.)
Aleksander Rzyman, Verdict: guilty! (Terry Pratchett: Guilty of Literature, ed. Andrew M. Butler, Edward James, Farah Mendlesohn, 2nd edition, Old Earth Books, Baltimore 2004, 343 pp.)
Jakub Krogulec, Studying the black space within speculative fiction narratives (Isiah Lavender, Race in American Science Fiction, Indiana University Press, Bloomington 2011, 286 pp.)
Ksenia Olkusz, Civilization, culture and fears (Piotr Jezierski, Siła strachu. Wpływ Apokalipsy i lęków zimnowojennych na wybrane nurty kultury popularnej, Katedra Wydawnictwo Naukowe, Gdańsk 2012, 228 pp.)
Ksenia Olkusz, Around literary and fi lm horror (Anita Has-Tokarz, Horror w literaturze współczesnej i fi lmie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, 494 pp.)
Marta Nowakowska, A Hero can be anyone (Laurence Maslon, Michael Kantor, Superheroes! Capes, Cowls, and the Creation of the Comic Book Culture, Crown Archetype, New York 2013, 304 pp.)
Adam Sobek, Mythopoetic plots in the high and entertaining literature (Bogdan Trocha, Paweł Wałowski (eds.), Homo mythicus. Mythische Identitätsmuster, Frank & Timme. Verlag für wissenschaftliche Literatur, Berlin 2013, 216 pp.)
Wojciech Charchalis, Magical realism once more (A Companion to Magical Realism, ed. Stephen M. Hart, Wen-chin Ouyang, Tamesis, Woodbridge, 2010 [2005], 293 pp.)
Agnieszka Nieracka, Let’s talk about sex (Linda Williams, Seks na ekranie, trans. Miłosz Wojtyna, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2013, 428 pp.)  Adam Mazurkiewicz, The obligatory reading (Fantastyka w obliczu przemian, ed. Rafał Kochanowicz, Dorota Mrozek, Beata Stefaniak, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2012, 173 pp.)
Bogdan Trocha, New forms of apocrypha in contemporary world (Małgorzata Jankowska, Narracje apokryfi czne w kulturze współczesnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011, 256 pp.)
Aleksandra Paluch, Different visions of the world: Polish alternative histories from the interwar period (Agnieszka Haska, Jerzy Stachowicz, Śniąc o potędze, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2012, 302 pp.)
Anita Has-Tokarz, The phenomenon of Star Wars in the context of interdisciplinary research (Dawno temu w Galaktyce Popularnej, ed. Albert Jawłowski, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, 237 pp.)
Roman Sapeńko, Artistic thinking as the rationale of creativity (Олена Поліщук, Художнє мислення: естетико-культурологічний дискур, Київ 2007, 207 с. (Olena Poliszczuk, Myślenie artystyczne: estetyczno-kulturologiczny dyskurs, Kijów 2007, 207 pp.))

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter