Neerlandica Wratislaviensia XXIII

Stefan Kiedroń (red.)
ISSN: 0860-0716
Liczba stron: 128
Rok wydania: 2013

W tomie XXIII niderlandystycznego pisma "Neerlandica Wratislaviensia" pod redakcją prof. Stefana Kiedronia (Uniwersytet Wrocławski) znalazło się  6 artykułów oraz 2 recenzje. Językiem tomu jest język niderlandzki oraz angielski (recenzja książki opublikowanej w języku angielskim).
Neerlandica Wratislaviensia, pismo o szerokim zasięgu, oferuje możliwość publikowania badaczom reprezentującym różne środowiska naukowe. Artykuły analizują literaturę i kulturę niderlandzką w szerokim kontekście europejskim – od średniowiecza do współczesności. Znajdziemy tu zarówno odniesienia do polskiej literatury, kultury i historii (Agnieszka Patała, Jan Urbaniak), jak i badania komparatystyczne nad literaturą niderlandzką i czeską pod koniec XIX w. (Zuzana Vaidová). Młodzi badacze (Alexa Stoicescu, Przemysław Paluszek) przedstawiają świeże spojrzenie na znane tematy (proza niderlandzkiego pisarza Hafida Bouazzy, ‘mit batawski’). Neerlandica Wratislaviensia publikują także artykuły uznanych w niderlandystycznym środowisku specjalistów, których wiedza uzupełniona o nowatorskie i śmiałe badania nowej generacji naukowców stanowią cenny wkład w rozwój niderlandystyki na świecie – tom XXIII przedstawia tekst Agnes Steller o twórczości wybitnego poety siedemnastowiecznego Joosta van den Vondel.  
Tom zawiera również recenzje: Patrycji Matusz-Protasiewicza i Daniela Šitery z książki Duco Hellemy, Ryszarda Żelichowskiego i Berta van der Zwana poświęconej stosunkom polsko-holenderskim oraz Huberta Meeusa z książki Marcina Polkowskiego poświęconej literaturze katolickiej w holenderskim Delft w latach 1450-1650.

Agnieszka PATAŁA, “Quattuor stellae in una iam urbe”. De Officina Plantiniana en de Republiek der Letteren van Breslau (1550–1585)
A. Agnes SNELLER, Man is the measure. Vrouwen en mannen in Vondels Gebroeders (1640)
Przemysław PALUSZEK, (De mythische) ‘Batavia’ in de Gouden Eeuw — een poging tot (re)constructie: Het scheppen van de nationale ruimte
Jan URBANIAK, „…de Vrijheid woont niet in Poolen”. Analyse van de terminologie over Polen in enkele Nederlandse spectators uit de 18e eeuw
Zuzana VAIDOVÁ, Waarom werd Frederik van Eeden door Procházka naar het Tsjechisch vertaald? Een vergelijking van Arnošt Procházka en Frederik van Eeden, Moderní Revue en De Nieuwe Gids
Alexa STOICESCU, Het nest van de spotvogel. ‘Heimat’ in Spotvogel van Hafid Bouazza
Boekbesprekingen
Marcin Polkowski, A Struggle for Survival. The Continuity of Catholic Religious Literature in Holland: the Example of Delft (1450–1650), Lublin 2012 (Hubert Meeus)
Duco Hellema, Ryszard Żelichowski, Bert van der Zwan (Eds.), Poland and the Netherlands: Case Study of European Relations, Dordrecht 2011 (Patrycja Matusz Protasiewicz, Daniel Šitera)Agnieszka PATAŁA, “Quattuor stellae in una iam urbe”. The Officina Plantiniana and the Republic of Letters in Breslau (1550–1585)
A. Agnes SNELLER, Man is the measure. Women and Men in Vondels Brethern (1640)
Przemysław PALUSZEK, (The Mythical) ‘Batavia’ in the Golden Age — an Attempt of a (Re)Construction: Creating of the National Myth
Jan URBANIAK, “...the Freedom does not live in Poland”. Analysis of the Terminology about Poland in some Dutch Spectators from the 18th Century
Zuzana VAIDOVÁ, Why was Frederik van Eeden translated by Procházka into Chech? A comparison of Arnošt Procházka, Frederik van Eeden, Moderní Revue en De Nieuwe Gids
Alexa STOICESCU, The Nest of the Mocking Bird. ‘Heimat’ in Spotvogel (Mockingbird) of Hafid Bouazza
Book reviews
Marcin Polkowski, A Struggle for Survival. The Continuity of Catholic Religious Literature in Holland: the Example of Delft (1450–1650), Lublin 2012 (Hubert Meeus)
Duco Hellema, Ryszard Żelichowski, Bert van der Zwan, Poland and the Netherlands: Case Study of European Relations, Dordrecht 2011 (Patrycja Matusz Protasiewicz, Daniel Šitera)Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter